2004

29/12/2004
Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-16 ta’ Diċembru, 2004, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2004/13 dwar il-forniment mill-Eurosistema ta’ servizzi dwar l-immaniġġjar tar-riżerva fil-euro lill-banek ċentrali barra l-Unjoni Ewropea, pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea u organizzazzjonijiet internazzjonali (BĊE/2004/20), ĠU L 385, 29.12.2004, pġ. 85.
24/12/2004
Deċiżjoni tal-BĊE ta’ l-14 ta’ Diċembru, 2004, dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2005 (BĊE/2004/19), ĠU L 379, 24.12.2004, pġ. 107.
23/12/2004
Opinjoni dwar struttura ġdida ta' maniġment għas-sistema ta' approvazzjoni ta' ħlasijiet ġenerali  (CON/2004/39), Spanja, 23.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2004
Ir-Regolament tal-BĊE tas-16 ta’ Diċembru, 2004, li jemenda r-Regolament BĊE/2001/13 dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur ta’ l-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji u r-Regolament BĊE/2001/18 dwar l-istatistika dwar ir-rati ta’ l-imgħax applikati mill-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji fuq id- depożiti u s-self miżmuma mill-familji u l-korporazzjonijiet mhux finanzjarji (BĊE/2004/21), ĠU L 371, 18.12.2004, pġ. 42.
18/12/2004
Regolament (KE) Nru 2181/2004 tal-BĊE tas-16 ta’ Diċembru, 2004, li jemenda r-Regolament BĊE/2001/13 dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur ta’ l-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji u r-Regolament BĊE/2001/18 dwar l-istatistika dwar ir-rati ta’ l-imgħax applikati mill-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji fuq id- depożiti u s-self miżmuma mill-familji u l-korporazzjonijiet mhux finanzjarji (BĊE/2004/21), ĠU L 371, 18.12.2004, pġ. 42.
14/12/2004
Opinjoni dwar il-ħolqien ta' bażi legali u superviżorja partikolari għal hedge funds  (CON/2004/38), Id-Danimarka, 14.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi  (CON/2004/37), Ir-Repubblika Ċeka, 3.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-16 ta’ Lulju, 2004, dwar l-obbligi tar-rappurtaġġ ta’ l-istatistika tal-BĊE fil-qasam ta’ l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti u tal-qagħda internazzjonali dwar l-investiment, u l-mudell tar-riżervi internazzjonali (BĊE/2004/16), ĠU C 292, 30.11.2004, pġ. 21.
30/11/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta’ Gwida tal-BĊE tas-16 ta’ Lulju, 2004, dwar l-obbligi tar-rappurtaġġ ta’ l-istatistika tal-BĊE fil-qasam ta’ l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti u tal-qagħda internazzjonali dwar l-investiment, u l-mudell tar-riżervi internazzjonali (BĊE/2004/15), ĠU L 354, 30.11.2004, pġ. 34.
18/11/2004
Ftehim tas-16 ta’ Settembru, 2004, bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali ta' l-iStati Membri barra ż-żona tal-Euro, li jemenda l-Ftehim ta’ l-1 ta’ Settembru, 1998, li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rati tal-kambju fit-tielet stadju ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja ĠU C 281, 18.11.2004, pġ. 3.
05/11/2004
Opinjoni dwar programm ta' stħarriġ statistiku għal 2005 (CON/2004/36), Ir-Repubblika Ċeka, 5.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Opinjoni dwar it-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-politika monetarja  (CON/2004/35), L-Ungerija, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Opinjoni li titratta taxxa dwar it-tranżazzjonijiet tal-kambju fi flus barranin  (CON/2004/34), Il-Belġju, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Opinjoni dwar l-obbligi ta' rapportar ta' statistika għas-sistema ta' l-informazzjoni tal-bank ċentrali  (CON/2004/33), L-Ungerija, 2.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-16 ta’ Settembru, 2004, dwar l-akkwist tal-karti tal-flus euro (BĊE/2004/18), ĠU L 320, 21.10.2004, pġ. 21.
16/10/2004
Opinjoni dwar il-bidu ta' negozjati fir-rigward ta' ftehim dwar ir-relazzjonijiet monetarji ma' Andorra  (CON/2004/32), ĠU C 256, 16.10.2004, pġ. 9.
22/09/2004
Opinjoni dwar is-superviżjoni tas-suq finanzjarju min-Národná banka Slovenska (CON/2004/31), Is-Slovakja, 22.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Opinjoni dwar it-tlestija tal-qafas legali għal fondi għall-ħruġ ta' l-ishma (CON/2004/30), Franza, 14.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Opinjoni dwar l-eżenzjoni mir-reġim tar-riżervi minimi  (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
31/08/2004
Opinjoni dwar ċerti kwistjonijiet dwar iċ-ċirkulazzjoni tal-karti tal-flus u l-muniti  (CON/2004/28), L-Isvezja, 31.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2004
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-30 ta’ Lulju, 2004, lill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropeja dwar l-awditur estern tal-Banca d’Italia (BĊE/2004/17), ĠU C 202, 10.8.2004, pġ. 1.
04/08/2004
Opinjoni dwar l-arranġamenti dwar il-garanziji finanzjarji  (CON/2004/27), Il-Belġju, 4.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Komunikazzjoni tal-BĊE dwar l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet għall-ksur ta’ l-obbligi ta’ rappurtaġg ta’ statistika tal-karta tal-bilanċ ĠU C 195, 31.7.2004, pġ. 8.
30/07/2004
Opinjoni dwar ir-rappurtaġġ tal-bilanċ tal-ħlasijiet bl-eċċezzjoni tas-servizzi u t-trasferimenti (CON/2004/26), L-Awstrija, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni ta' l-istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi (CON/2004/25), L-Estonja, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2004
Deċiżjoni tal-BĊE tad-9 ta’ Lulju, 2004, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2003/15 tat-28 ta’ Novembru, 2003, dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2004 (BĊE/2004/14), ĠU L 248, 22.7.2004, pġ. 14.
22/07/2004
Test ikkonsolidat mhux uffiċjali [1 a) - b)]. Prodott mill-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej  22.7.2004.
13/07/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE ta’ l-1 ta’ Lulju, 2004, dwar il-proviżjon tas-servizzi ta’ l-immaniġġjar tar-riżerva fil-euro mill-Eurosistema għal banek ċentrali barra l-Unjoni Ewropeja, għal pajjiżi barra l-Unjoni Ewropeja u għal organizzazzjonijiet internazzjonali (BĊE/2004/13), ĠU L 241, 13.7.2004, pġ. 68.
08/07/2004
Opinjoni dwar il-ġbir ta' l-istatistika dwar l-importazzjoni u l-esportazzjoni tas-servizzi  (CON/2004/24), L-Awstrija, 8.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
Deċiżjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Ġunju, 2004, li taddotta r-Regoli tal-Proċedura tal-Kunsill Ġenerali tal-BĊE (BĊE/2004/12), ĠU L 230, 30.6.2004, pġ. 61.
30/06/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-3 ta’ Ġunju, 2004, dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għall-investigazzjonijiet tal-BĊE mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi, fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta’ kull attività illegali oħra li hi ta’ ħsara għall-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, u li temenda l-Kundizzjonijiet ta’ l-Impjieg għall-iStaff tal-BĊE (BĊE/2004/11), ĠU L 230, 30.6.2004, pġ. 56.
18/06/2004
Opinjoni dwar regolament li jemenda r-Regolament dwar il-Kummerċ Barrani u l-Ħlasijiet  (CON/2004/23), Il-Ġermanja, 18.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Opinjoni dwar it-trasferiment tal-propjeta` ta' strumenti finanzjarji  (CON/2004/22), Franza, 15.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Opinjoni dwar statistika għal żmien qasir (CON/2004/19), ĠU C 158, 15.6.2004, pġ. 3.
09/06/2004
Deċiżjoni tal-BĊE tat-22 ta’ April, 2004, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/15 tas-6 ta’ Diċembru, 2001, dwar il-ħruġ tal-karti tal-flus euro (BĊE/2004/9), ĠU L 205, 9.6.2004, pġ. 17.
09/06/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-22 ta’ April, 2004, li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni għall-valur akkumulat ta’ l-ekwita` tal-BĊE, għall-aġġustament tal-klejms tal-banek ċentrali nazzjonali li huma ekwivalenti għall-assi barranin ta’ riżerva ttrasferiti, u għal kwistjonijiet finanzjarji relatati (BĊE/2004/8), ĠU L 205, 9.6.2004, pġ. 13.
09/06/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-22 ta’ April, 2004, li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għat-trasferimenti ta’ l-ishma tal-kapital tal-BĊE bejn il-banek ċentrali nazzjonali, u għall-aġġustament tal-kapital imħallas (BĊE/2004/7), ĠU L 205, 9.6.2004, pġ. 9.
09/06/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-22 ta’ April, 2004, dwar l-ishma perċentwali tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (BĊE/2004/5), ĠU L 205, 9.6.2004, pġ. 5.
09/06/2004
Linja ta’ Gwida tal-BĊE tal-21 ta’ April, 2004, li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2001/3 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET) (BĊE/2004/4), ĠU L 205, 9.6.2004, pġ. 1.
09/06/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-23 ta’ April, 2004, li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali mhux parteċipanti (BĊE/2004/10), ĠU L 205, 9.6.2004, pġ. 19.
07/06/2004
Opinjoni dwar is-Superviżjoni tas-Settur Finanzjarju  (CON/2004/21), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 7.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Opinjoni dwar self marbut ma' l-inflazzjoni mill-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2004/20),  (CON/2004/20), Franza, 3.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropeja tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE (verżjoni kkonsolidata mhux uffiċjali) 1.6.2004.
18/05/2004
Opinjoni dwar ir-rijorganizzazzjoni u l-istralċ ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2004/18), Il-Portugall, 18.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Opinjoni dwar karti tal-flus u muniti qodma li spiċċaw isarrfu f'valuta legali  (CON/2004/17), L-Isvezja, 17.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2004
Ftehim tad-29 ta' April, 2004, bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali ta' l-iStati Membri li fl-1 ta' Mejju, 2004, ikunu barra ż-żona ta' l-ewro, li jemenda l-Ftehim ta' l-1 ta' Settembru, 1998, li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rati tal-kambju fit-tielet stadju ta' l-unjoni ekonomika u monetarja ĠU C 135, 13.5.2004, pġ. 3.
12/05/2004
Opinjoni dwar il-kumpilazzjoni u t-trasmissjoni ta' data dwar id-dejn trimestrali tal-gvern (CON/2004/14), ĠU C 134, 12.5.2004, pġ. 14.
12/05/2004
Opinjoni dwar midalji u towkins li huma simili għal muniti euro (CON/2004/13), ĠU C 134, 12.5.2004, pġ. 11.
12/05/2004
Ftehim ta` Kooperazzjoni bejn il-BĊE u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Pulizija Kriminali - Interpol ĠU C 134, 12.5.2004, pġ. 6.
11/05/2004
Opinjoni dwar il-protezzjoni tat-tfaddil (CON/2004/16), L-Italja, 11.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Opinjoni dwar titoli ta' dejn negozzjabbli.  (CON/2004/15), Franza, 20.4.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2004
Opinjoni dwar ftehim li jittratta r-relazzjonijiet monetarji ma' Andorra  (CON/2004/12), ĠU C 88, 8.4.2004, pġ. 18.
08/04/2004
Opinjoni dwar ir-rati tal-qlib bejn il-euro u l-valuti ta' l-iStati Membri li adottaw il-euro (CON/2004/10), ĠU C 88, 8.4.2004, pġ. 20.
07/04/2004
Opinjoni dwar il-ħatra ta' membru ġdid tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2004/11), ĠU C 87, 7.4.2004, pġ. 37.
20/03/2004
Linja ta'Gwida tal-BĊE tat-13 ta’ Frar, 2004 li temenda l-Linja ta'Gwida BĊE/2003/2 dwar ċerti ħtiġiet għal rappurtar ta’ statistiċi tal-BĊE u l-proċeduri dwar ir-rappurtar li jsir mill-banek ċentrali nazzjonali ta’ informazzjoni ta’ l-istatistika fil-qasam tal-flus u l-istatistiċi bankarji (BĊE/2004/1), ĠU L 83, 20.3.2004, pġ. 29.
18/03/2004
Id-Deċiżjoni tal-BĊE ta’ l-4 ta’ Marzu, 2004, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-BĊE (BĊE/2004/3), ĠU L 80, 18.3.2004, pġ. 42.
18/03/2004
Id-Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Frar, 2004 li taddotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE (BĊE/2004/2), ĠU L 80, 18.3.2004, pġ. 33.
16/03/2004
Opinjoni dwar proċedimenti ta' l-insolvenza u l-falliment ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-istituzzjonijiet ta' l-ikklerjar u l-impriżi ta' l-investiment  (CON/2004/9), Il-Belġju, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Opinjoni dwar il-qafas legali għar-riċiklaġġ tal-karti tal-flus u l-muniti euro  (CON/2004/8), Franza, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
Linja ta' Gwida tal-BĊE ta' l-1 ta' Diċembru, 2003, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja ta' l-Eurosistema (BĊE/2003/16), ĠU L 69, 8.3.2004, pġ. 1.
06/03/2004
Opinjoni dwar struttura organizzazzjonali ġdida tal-Kumitat tas-servizzi finanzjarji ta' l-UE li testendi l-proċess ta' Lamfalussy għas-setturi finanzjarji kollha  (CON/2004/7), ĠU C 58, 6.3.2004, pġ. 23.
18/02/2004
Opinjoni dwar il-kumpilazzjoni ta' kontijiet mhux finanzjarji ta' kull tlett xhur mis-settur istituzzjonali (CON/2004/4), ĠU C 42, 18.2.2004, pġ. 23.
13/02/2004
Opinjoni dwar il-kopertura għat-telf mill-kambju li bata l-Banque de France  (CON/2004/6), Franza, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Opinjoni dwar is-superviżjoni supplimentari ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-intrapriżi ta' l-assigurazzjoni u d-ditti ta' l-investiment f' konglomerat finanzjarju  (CON/2004/5), L-Awstrija, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Opinjoni dwar it-twaqqif ta' qafas legali speċifiku għal tranżazzjonijiet ta' ħruġ ta' titoli (securitisation) (CON/2004/3), Il-Lussemburgu, 4.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Opinjoni dwar ir-rappurtaġġ ta' l-istatistika bankarja u tal-flus, mill-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji  (CON/2004/2), L-Isvezja, 26.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Opinjoni dwar il-miżuri li jaffettwaw il-pożizzjoni finanzjarja tas-Suomen Pankki u d-dispożizzjonijiet dwar is-setgħa tiegħu biex joħroġ regoli (CON/2004/1), Il-Finlandja, 20.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta' Diċembru, 2003, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/15 tas-6 ta' Diċembru, 2001, dwar il-ħruġ tal-karti tal-flus euro (BĊE/2003/23), ĠU L 9, 15.1.2004, pġ. 40.
15/01/2004
Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta’ Diċembru, 2003, li temenda l-Artikolu 1(f) tad-Deċiżjoni BĊE/2001/16 tas-6 ta’ Diċembru, 2001, dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta’ l-Istati Membri li jipparteċipaw mis-sena finanzjarja 2002 (BĊE/2003/22), ĠU L 9, 15.1.2004, pġ. 39.
15/01/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta' Diċembru, 2003, li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa dwar il-kontribuzzjoni għar-riżervi u l-provvedimenti tal-BĊE, u dwar l-aġġustament tal-klejms tal-banek ċentrali nazzjonali li huma ekwivalenti għall-assi barranin ta' riżerva ttrasferiti (BĊE/2003/21), ĠU L 9, 15.1.2004, pġ. 36.
15/01/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta' Diċembru, 2003 li tistabbilixxi t-termini u l-kondizzjonijiet għat-trasferimenti ta' l-ishma fil-kapital tal-BĊE bejn il-banek ċentrali nazzjonali u l-aġġustament tal-kapital imħallas (BĊE/2003/20), ĠU L 9, 15.1.2004, pġ. 32.
15/01/2004
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta' Dicembru 2003 dwar l-ishma percentwali tal-banek centrali nazzjonali fl-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-bank centrali ewropew (BĊE/2003/17), ĠU L 9, 15.1.2004, pġ. 27.