2004

29/12/2004
2004 m. gruodžio 16 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2004/13 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais ne Europos Sąjungos centriniams bankams, ne Europos Sąjungos šalims ir tarptautinėms organizacijoms (ECB/2004/20), OL L 385, 2004 12 29, p. 85.
24/12/2004
2004 m. gruodžio 14 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2005 metais patvirtinimo (ECB/2004/19), OL L 379, 2004 12 24, p. 107.
23/12/2004
Nuomonė dėl naujos kliringo sistemos mažmeniniams mokėjimams valdymo struktūros (CON/2004/39), Ispanija, 2004 12 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2004
2004 m. gruodžio 16 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 2181/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso ir Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansinės institucijos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (ECB/2004/21), OL L 371, 2004 12 18, p. 42.
18/12/2004
2004 m. gruodžio 16 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 2181/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso ir Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansinės institucijos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (ECB/2004/21), OL L 371, 2004 12 18, p. 42.
14/12/2004
Nuomonė dėl specialių investicinių fondų ypatingos teisinės ir priežiūros bazės sukūrimo (CON/2004/38), Danija, 2004 12 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Nuomonė dėl elektroninių pinigų įstaigų įdiegimo (CON/2004/37), Čekija, 2004 12 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Nebegalioja: 2004 m. liepos 16 d. ECB rekomendacija dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone (ECB/2004/16), OL C 292, 2004 11 30, p. 21.
30/11/2004
Nebegalioja: 2004 m. liepos 16 d. ECB gairės dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone (ECB/2004/15), OL L 354, 2004 11 30, p. 34.
18/11/2004
2004 m. rugsėjo 16 d. Sutartis tarp ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų, iš dalies keičianti 1998 m. rugsėjo 1 d. Sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape OL C 281, 2004 11 18, p. 3.
05/11/2004
Nuomonė dėl statistinių tyrimų programos 2005 metams (CON/2004/36), Čekija, 2004 11 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Nuomonė dėl sprendimų pinigų politikos klausimais priėmimo (CON/2004/35), Vengrija, 2004 11 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Nuomonė dėl užsienio valiutų keitimo sandorių mokesčio (CON/2004/34), Belgija, 2004 11 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų centrinio banko informacinei sistemai (CON/2004/33), Vengrija, 2004 11 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Nebegalioja: 2004 m. rugsėjo 16 d. ECB gairės dėl eurų banknotų pirkimo (ECB/2004/18), OL L 320, 2004 10 21, p. 21.
16/10/2004
Nuomonė dėl derybų dėl piniginius santykius reglamentuojančio susitarimo su Andora pradėjimo  (CON/2004/32), OL C 256, 2004 10 16, p. 9.Papildoma informacija
22/09/2004
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vykdomos finansų rinkos priežiūros (CON/2004/31), Slovakija, 2004 9 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Nuomonė dėl turto pavertimo likvidžiais vertybiniais popieriais priemonių teisinės bazės užbaigimo (CON/2004/30), Prancūzija, 2004 9 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Nuomonė dėl išimties iš privalomųjų atsargų režimo (CON/2004/29), Malta, 2004 9 1.
31/08/2004
Nuomonė dėl tam tikrų klausimų, susijusių su banknotų ir monetų apyvarta (CON/2004/28), Švedija, 2004 8 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2004
2004 m. liepos 30 d. ECB rekomendacija skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banca d'Italia išorės auditoriaus (ECB/2004/17), OL C 202, 2004 8 10, p. 1.
04/08/2004
Nuomonė dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (CON/2004/27), Belgija, 2004 8 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2004
Nebegalioja: ECB informacinis pranešimas dėl sankcijų už balanso statistinės atskaitomybės reikalavimų pažeidimus taikymo OL C 195, 2004 7 31, p. 8.
30/07/2004
Nuomonė dėl mokėjimų balanso, išskyrus paslaugas ir pervedimus, pateikimo (CON/2004/26), Austrija, 2004 7 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Nuomonė dėl elektroninių pinigų įstaigų reglamentavimo (CON/2004/25), Estija, 2004 7 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2004
2004 m. liepos 9 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2003/15 dėl monetų emisijos apimties 2004 metais patvirtinimo (ECB/2004/14), OL L 248, 2004 7 22, p. 14.
22/07/2004
Neoficiali suvestinė redakcija [5 a) - b)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras  2004 7 22.
21/07/2004
Klaidų ištaisymas 2004 m. balandžio 16 d. ECB nuomonėje Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlyto Tarybos reglamento dėl į eurų monetas panašių medalių ir žetonų (COM(2004) 39 galutinis) (CON/2004/13) OL C 186, 2004 7 21, p. 3.
13/07/2004
Nebegalioja: 2004 m. liepos 1 d. ECB gairės dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais ne Europos Sąjungos centriniams bankams, ne Europos Sąjungos šalims ir tarptautinėms organizacijoms (ECB/2004/13), OL L 241, 2004 7 13, p. 68.
08/07/2004
Nuomonė dėl statistikos apie paslaugų importą ir eksportą rinkimo (CON/2004/24), Austrija, 2004 7 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
2004 m. birželio 17 d. ECB sprendimas dėl ECB bendrosios tarybos darbo reglamento patvirtinimo (ECB/2004/12), OL L 230, 2004 6 30, p. 61.
30/06/2004
Nebegalioja: 2004 m. birželio 3 d. ECB sprendimas dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų ECB tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl ECB personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo (ECB/2004/11), OL L 230, 2004 6 30, p. 56.
18/06/2004
Nuomonė dėl nutarimo, iš dalies pakeičiančio Užsienio prekybos ir mokėjimų nutarimą (CON/2004/23), Vokietija, 2004 6 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Nuomonė dėl nuosavybės teisės į finansines priemones perleidimo (CON/2004/22), Prancūzija, 2004 6 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Nuomonė dėl trumpojo laikotarpio statistikos (CON/2004/19), OL C 158, 2004 6 15, p. 3.
09/06/2004
ECB sprendimas 2004 m. balandžio 22 d. iš dalies keičiantis 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimą ECB/2001/15 dėl eurų banknotų emisijos (ECB/2004/9), OL L 205, 2004 6 9, p. 17.
09/06/2004
Nebegalioja: 2004 m. balandžio 22 d. ECB sprendimas, nustatantis įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę, nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui ir susijusiems finansiniams klausimams reikalingas priemones (ECB/2004/8), OL L 205, 2004 6 9, p. 13.
09/06/2004
Nebegalioja: 2004 m. balandžio 22 d. ECB sprendimas, nustatantis ECB kapitalo dalių tarpusavio perleidimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo koregavimo sąlygas (ECB/2004/7), OL L 205, 2004 6 9, p. 9.
09/06/2004
Nebegalioja: 2004 m. balandžio 22 d. ECB sprendimas dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte (ECB/2004/5), OL L 205, 2004 6 9, p. 5.
09/06/2004
2004 m. balandžio 21 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2001/3 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET) (ECB/2004/4), OL L 205, 2004 6 9, p. 1.
09/06/2004
Nebegalioja: 2004 m. balandžio 23 d. ECB sprendimas, nustatantis nedalyvaujantiems nacionaliniams centriniams bankams ECB kapitalui apmokėti būtinas priemones (ECB/2004/10), OL L 205, 2004 6 9, p. 19.
07/06/2004
Nuomonė dėl finansų sektoriaus priežiūros (CON/2004/21), Nyderlandai, 2004 6 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Nuomonė dėl pagal infliaciją indeksuotų paskolų iš kredito įstaigų (CON/2004/20), Prancūzija, 2004 6 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
Nebegalioja: Protokolas dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto (neoficiali suvestinė redakcija) 2004 6 1.
18/05/2004
Nuomonė dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo (CON/2004/18), Portugalija, 2004 5 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Nuomonė dėl senų banknotų ir monetų, nustojančių būti teisėta mokėjimo priemone (CON/2004/17), Švedija, 2004 5 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2004
2004 m. balandžio 29 d. ECB ir 2004 m. gegužės 1 d. euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, iš dalies keičianti 1998 m. rugsėjo 1 d. sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape  OL C 135, 2004 5 13, p. 3.
12/05/2004
Nuomonė dėl ketvirčio valdžios sektoriaus skolos duomenų rengimo ir perdavimo (CON/2004/14), OL C 134, 2004 5 12, p. 14.
12/05/2004
Nuomonė dėl į eurų monetas panašių medalių ir žetonų (CON/2004/13), OL C 134, 2004 5 12, p. 11.Papildoma informacija
12/05/2004
ECB ir Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos - Interpolo - bendradarbiavimo susitarimas OL C 134, 2004 5 12, p. 6.
11/05/2004
Nuomonė dėl santaupų apsaugos (CON/2004/16), Italija, 2004 5 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Nuomonė dėl apyvarčių skolos vertybinių popierių (CON/2004/15), Prancūzija, 2004 4 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2004
Nuomonė dėl susitarimo dėl piniginių santykių su Andora (CON/2004/12), OL C 88, 2004 4 8, p. 18.
08/04/2004
Nuomonė dėl perskaičiavimo kursų tarp euro ir eurą įsivedančių valstybių narių valiutų (CON/2004/10), OL C 88, 2004 4 8, p. 20.
07/04/2004
Nuomonė dėl naujo ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2004/11), OL C 87, 2004 4 7, p. 37.
20/03/2004
2004 m. vasario 13 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2003/2 dėl tam tikrų ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos (ECB/2004/1), OL L 83, 2004 3 20, p. 29.
18/03/2004
2004 m. kovo 4 d. ECB sprendimas dėl galimybės visuomenei susipažinti su ECB dokumentais (ECB/2004/3), OL L 80, 2004 3 18, p. 42.
18/03/2004
2004 m. vasario 19 d. ECB sprendimas dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo (ECB/2004/2), OL L 80, 2004 3 18, p. 33.
16/03/2004
Nuomonė dėl kredito įstaigų, kliringo įstaigų bei investicinių įmonių nemokumo ir bankroto bylų (CON/2004/9), Belgija, 2004 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Nuomonė dėl euro banknotų ir monetų perdirbimo teisinių sąlygų (CON/2004/8), Prancūzija, 2004 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
2003 m. gruodžio 1 d. ECB gairės, iš dalies pakeičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2003/16), OL L 69, 2004 3 8, p. 1.
06/03/2004
Nuomonė dėl naujos ES finansinių paslaugų komiteto organizacinės struktūros, išplečiančios Lamfalussy procesą į visus finansų sektorius (CON/2004/7), OL C 58, 2004 3 6, p. 23.
18/02/2004
Nuomonė dėl ketvirtinių institucinio sektoriaus nefinansinių sąskaitų rengimo (CON/2004/4), OL C 42, 2004 2 18, p. 23.
13/02/2004
Nuomonė dėl Banque de France patirtų valiutos nuostolių padengimo (CON/2004/6), Prancūzija, 2004 2 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Nuomonė dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros (CON/2004/5), Austrija, 2004 2 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Nuomonė dėl specifinės turto pavertimo likvidžiais vertybiniais popieriais sandorių teisinės sistemos sukūrimo (CON/2004/3), Liuksemburgas, 2004 2 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Nuomonė dėl pinigų finansinių institucijų pinigų ir bankų statistikos atskaitomybės (CON/2004/2), Švedija, 2004 1 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Nuomonė dėl priemonių, įtakojančių Suomen Pankki finansinę būklę, ir nuostatų, susijusių su jo įgaliojimais nustatyti teisės normas (CON/2004/1), Suomija, 2004 1 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
2003 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimą ECB/2001/15 dėl euro banknotų emisijos (ECB/2003/23), OL L 9, 2004 1 15, p. 40.
15/01/2004
2003 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimo ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų 1 straipsnio f punktą (ECB/2003/22), OL L 9, 2004 1 15, p. 39.
15/01/2004
Nebegalioja: 2003 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, nustatantis įnašui į ECB atsargas ir atidėjimus, ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingas priemones (ECB/2003/21), OL L 9, 2004 1 15, p. 36.
15/01/2004
Nebegalioja: 2003 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, nustatantis ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo koregavimo sąlygas (ECB/2003/20), OL L 9, 2004 1 15, p. 32.