2004

29/12/2004
Az EKB iránymutatása (2004. december 16.) az euro-rendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az Európai Unión kívüli központi bankok, az Európai Unión kívüli országok és a nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról szóló EKB/2004/13 iránymutatás módosításáról (EKB/2004/20), HL L 385., 2004.12.29., 85. o.
24/12/2004
Az EKB határozata (2004. december 14.) a 2005-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2004/19), HL L 379., 2004.12.24., 107. o.
23/12/2004
Vélemény a kiskereskedelmi fizetések elszámolási rendszerének új irányítási szerkezetéről (CON/2004/39), Spanyolország, 2004.12.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2004
Az EKB rendelete 2181/2004 (2004. december 16.) a monetáris pénzügyi intézmények szektorának konszolidált mérlegéről szóló 2423/2004/EK (EKB/2001/13) rendelet és a monetáris pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról (EKB/2004/21), HL L 371., 2004.12.18., 42. o.
18/12/2004
Az EKB 2181/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a monetáris pénzügyi intézmények szektorának konszolidált mérlegéről szóló 2423/2004/EK (EKB/2001/13) rendelet és a monetáris pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról (EKB/2004/21), HL L 371., 2004.12.18., 42. o.
14/12/2004
Vélemény a fedezeti alapok jogszabályi alapjainak és felügyeletének megteremtéséről  (CON/2004/38), Dánia, 2004.12.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Vélemény az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények bevezetéséről (CON/2004/37), Csehország, 2004.12.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Hatályát vesztette: Az EKB ajánlása (2004. július 16.) a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése terén az EKB adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2004/16), HL C 292., 2004.11.30., 21. o.
30/11/2004
Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2004. július 16.) a fizetésimérleg- és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése terén az EKB adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2004/15), HL L 354., 2004.11.30., 34. o.
18/11/2004
Megállapodás (2004. szeptember 16.) az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között az 1998. szeptember 1-jén aláírt, a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló megállapodás módosításáról HL C 281., 2004.11.18., 3. o.
05/11/2004
Vélemény a 2005. évre vonatkozó statisztikai felmérési programról  (CON/2004/36), Csehország, 2004.11.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Vélemény a monetáris politikai döntéshozatalról (CON/2004/35), Magyarország, 2004.11.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
04/11/2004
Vélemény a külföldi devizát érintő átváltási műveletek adójáról (CON/2004/34), Belgium, 2004.11.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Vélemény a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló rendelettervezetről (CON/2004/33), Magyarország, 2004.11.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2004. szeptember 16.) az eurobankjegyek beszerzéséről (EKB/2004/18), HL L 320., 2004.10.21., 21. o.
16/10/2004
Vélemény az Andorrával fenntartott monetáris kapcsolatokra vonatkozó megállapodást célzó tárgyalások megnyitásáról (CON/2004/32), HL C 256., 2004.10.16., 9. o.Kiegészítő információ
22/09/2004
Vélemény a Národná banka Slovenska által a pénzpiac felett gyakorolt felügyeletről (CON/2004/31), Szlovákia, 2004.9.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Vélemény az értékpapírosítást végző alapokra vonatkozó jogi keret kiegészítéséről (CON/2004/30), Franciaország, 2004.9.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Vélemény a kötelező tartalékok rendszere alóli kivételről (CON/2004/29), Málta, 2004.9.1.
31/08/2004
Vélemény a bankjegyek és érmék forgalomba hozatalával kapcsolatos egyes kérdésekről (CON/2004/28), Svédország, 2004.8.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2004
Az EKB ajánlása (2004. július 30.) az Európai Unió Tanácsának a Banca d'Italia külső könyvvizsgálóiról (EKB/2004/17), HL C 202., 2004.8.10., 1. o.
06/08/2004
Helyesbítés az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az Európai Unión kívüli központi bankok, az Európai Unión kívüli országok és a nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról szóló, 2004. július 1-i EKB/2004/13 iránymutatáshoz HL L 260., 2004.8.6., 10. o.
04/08/2004
Vélemény a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról (CON/2004/27), Belgium, 2004.8.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2004
Hatályát vesztette: Az EKB tájékoztatója a mérlegstatisztikai jelentési kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók kiszabásáról HL C 195., 2004.7.31., 8. o.
30/07/2004
Vélemény a fizetési mérleg (a szolgáltatások és a transzferek kivételével) jelentéséről (CON/2004/26), Ausztria, 2004.7.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Vélemény az elektronikus pénzt kibocsátó intézményekről szóló rendeletről (CON/2004/25), Észtország, 2004.7.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2004
Az EKB határozata (2004. július 9.) a 2004. évi érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló, 2003. november 28-i EKB/2003/15 határozat módosításáról (EKB/2004/14), HL L 248., 2004.7.22., 14. o.
22/07/2004
Nem hivatalos, összevont szöveg (5 a) - b)). Készítette az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala 2004.7.22.
21/07/2004
Vélemény (2005. december 1.) az euro bevezetéséről szóló 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2005/51) HL C 186., 2004.7.21., 3. o.
13/07/2004
Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2004. július 1.) az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az Európai Unión kívüli központi bankok, az Európai Unión kívüli országok és a nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról (EKB/2004/13), HL L 241., 2004.7.13., 68. o.
08/07/2004
Vélemény a szolgáltatások importjára és exportjára vonatkozó statisztikák gyűjtéséről (CON/2004/24), Ausztria, 2004.7.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
Határozat (2004. június 17.) az EKB Általános Tanácsa eljárási szabályzatának elfogadásáról (EKB/2004/12), HL L 230., 2004.6.30., 61. o.Kiegészítő információ
30/06/2004
Hatályát vesztette: Határozat (2004. június 3.) az Európai Csaláselleni Hivatalnak az EKB-ot érintő, a csalás, a korrupció és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól, valamint az EKB személyzete alkalmazási feltételeinek módosításáról (EKB/2004/11), HL L 230., 2004.6.30., 56. o.
18/06/2004
Vélemény a külkereskedelmi rendelet módosításáról szóló rendeletről (CON/2004/23), Németország, 2004.6.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Vélemény a pénzügyi eszközök tulajdonjogának átruházásáról (CON/2004/22), Franciaország, 2004.6.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Vélemény a rövid távra szóló statisztikákról (CON/2004/19), HL C 158., 2004.6.15., 3. o.
09/06/2004
Az EKB határozata (2004. április 22.) az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/15 határozat módosításáról (EKB/2004/9), HL L 205., 2004.6.9., 17. o.
09/06/2004
Hatályát vesztette: Határozat (2004. április 22.) az EKB felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz, a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához és a kapcsolódó pénzügyi kérdésekhez szükséges intézkedések megállapításáról (EKB/2004/8), HL L 205., 2004.6.9., 13. o.
09/06/2004
Hatályát vesztette: Határozat (2004. április 22.) az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról (EKB/2004/7), HL L 205., 2004.6.9., 9. o.
09/06/2004
Hatályát vesztette: Határozat (2004. április 22.) a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről (EKB/2004/5), HL L 205., 2004.6.9., 5. o.
09/06/2004
Az EKB iránymutatása (2004. április 21.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási expressz átutalási rendszerről (TARGET) szóló EKB/2001/3 iránymutatás módosításáról (EKB/2004/4), HL L 205., 2004.6.9., 1. o.
09/06/2004
Hatályát vesztette: Határozat (2004. április 23.) az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról (EKB/2004/10), HL L 205., 2004.6.9., 19. o.
07/06/2004
Vélemény a pénzügyi szektor felügyeletéről (CON/2004/21), Hollandia, 2004.6.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Vélemény a hitelintézetek inflációs indexálású hiteleiről (CON/2004/20), Franciaország, 2004.6.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
Hatályát vesztette: Jegyzőkönyv a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB alapokmányáról (nem hivatalos, összevont változat) 2004.6.1.
18/05/2004
Vélemény a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (CON/2004/18), Portugália, 2004.5.18. (CON/2004/18), Portugália, 2004.5.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Vélemény a törvényes fizetőeszközként megszűnő régi bankjegyekről és érmékről (CON/2004/17), Svédország, 2004.5.17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2004
Megállapodás (2004. április 29.) az EKB és 2004. május 1-jén az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között az 1998. szeptember 1-jén aláírt, a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló megállapodás módosításáról HL C 135., 2004.5.13., 3. o.
12/05/2004
Vélemény a negyedéves államadóssági adatok összeállításáról és továbbításáról (CON/2004/14), HL C 134., 2004.5.12., 14. o.
12/05/2004
Vélemény az euroérmékhez hasonló érmekrõl és zsetonokról (CON/2004/13), HL C 134., 2004.5.12., 11. o.Kiegészítő információ
12/05/2004
Együttműködési megállapodás az EKB és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete – INTERPOL – között HL C 134., 2004.5.12., 6. o.
11/05/2004
Vélemény a megtakarítások védelméről (CON/2004/16), Olaszország, 2004.5.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Vélemény a hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírokról szóló rendelettervezetről (CON/2004/15), Franciaország, 2004.4.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2004
Vélemény az Andorrával fennálló monetáris kapcsolatokról szóló megállapodásról (CON/2004/12), HL C 88., 2004.4.8., 18. o.
08/04/2004
Vélemény az euro és az eurót elfogadott tagállamok fizetőeszközei közötti átváltási árfolyamokról (CON/2004/10), HL C 88., 2004.4.8., 20. o.
07/04/2004
Vélemény az EKB Igazgatósága új tagjának kinevezéséről (CON/2004/11), HL C 87., 2004.4.7., 37. o.
20/03/2004
Az EKB iránymutatása (2004. február 13.) az EKB egyes statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a nemzeti központi bankok monetáris és bankstatisztika terén történő statisztikai adatszolgáltatására vonatkozó eljárásokról szóló EKB/2003/2 iránymutatás módosításáról (EKB/2004/1), HL L 83., 2004.3.20., 29. o.
18/03/2004
Az EKB dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2004. március 4-i EKB határozat (EKB/2004/3), HL L 80., 2004.3.18., 42. o.
18/03/2004
Az EKB határozata (2004. február 19.) az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról (EKB/2004/2), HL L 80., 2004.3.18., 33. o.Kiegészítő információ
16/03/2004
Vélemény a hitelintézetek, az elszámolási intézmények és a befektetési vállalkozások fizetésképtelenségi és csődeljárásairól  (CON/2004/9), Belgium, 2004.3.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Vélemény az eurobankjegyek és -érmék újrafeldolgozásának jogi keretéről (CON/2004/8), Franciaország, 2004.3.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
Az EKB iránymutatása (2003. december 3.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló EKB/2000/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2003/16), HL L 69., 2004.3.8., 1. o.
06/03/2004
Vélemény a Lámfalussy-eljárást valamennyi pénzügyi szektorra kiterjesztő, új EU pénzügyi szolgáltatási bizottsági szervezeti struktúráról (CON/2004/7), HL C 58., 2004.3.6., 23. o.
18/02/2004
Vélemény az intézményi szektor negyedéves nem pénzügyi számláinak összeállításáról  (CON/2004/4), HL C 42., 2004.2.18., 23. o.
13/02/2004
Vélemény a Banque de France által elszenvedett árfolyamveszteség fedezéséről (CON/2004/6), Franciaország, 2004.2.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Vélemény a pénzügyi konglomerátumokba tartozó hitelintézetek, biztosítótársaságok és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről (CON/2004/5), Ausztria, 2004.2.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Vélemény az értékpapírosítási tranzakciók egyedi jogi keretének létrehozásáról (CON/2004/3), Luxemburg, 2004.2.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Vélemény a monetáris pénzügyi intézmények monetáris és bankstatisztikai jelentéséről (CON/2004/2), Svédország, 2004.1.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Vélemény a Suomen Pankki pénzügyi pozíciójáról és a normaalkotási jogkörével kapcsolatos rendelkezésekről (CON/2004/1), Finnország, 2004.1.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
Az EKB határozata (2003. december 18.) az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/15 határozat módosításáról (EKB/2003/23), HL L 9., 2004.1.15., 40. o.
15/01/2004
Az EKB határozata (2003. december 18.) a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/16 határozat 1. cikke f) pontjának módosításáról (EKB/2003/22), HL L 9., 2004.1.15., 39. o.
15/01/2004
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2003. december 18.) az EKB tartalékaihoz való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról (EKB/2003/21), HL L 9., 2004.1.15., 36. o.
15/01/2004
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2003. december 18.) az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról szóló szabályok megállapításáról és a befizetett tőke módosításáról (EKB/2003/20), HL L 9., 2004.1.15., 32. o.