2004

18/12/2004
Uredba (EZ) br. 2181/2004 ESB od 16. prosinca 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2423/2001 (ESB/2001/13) o konsolidiranoj bilanci sektora monetarnih finan¬cijskih institucija i Uredbe (EZ) br. 63/2002 (ESB/2001/18) o statistici kamatnih stopa koje monetarne financijske institucije primjenjuju na depozite i kredite kućanstava i nefinancijskih društava  (ESB/2004/21), SL L 371, 18.12.2004., str. 42.
30/11/2004
: Smjernica ESB od 16. srpnja 2004. o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području statistike platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja te obrasca međunarodnih pričuva  (ESB/2004/15), SL L 354, 30.11.2004., str. 34.
30/06/2004
Odluka ESB-a od 17. lipnja 2004. o donošenju Poslovnika Općeg vijeća ESB  (ESB/2004/12), SL L 230, 30.6.2004., str. 61.
30/06/2004
: Odluka ESB od 3. lipnja 2004. o odredbama i uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara ESB u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koja štete financijskim interesima Europskih zajednica te o izmjeni Uvjeta zaposlenja za osoblje ESB (ESB/2004/11), SL L 230, 30.6.2004., str. 56.
12/05/2004
Sporazum o Suradnji između ESB-a i Međunarodne organizacije kriminalističke policije – Interpol SL C 134, 12.5.2004., str. 6.
18/03/2004
Odluka ESB od 4. ožujka 2004. o javnom pristupu dokumentima ESB (ESB/2004/3), SL L 80, 18.3.2004., str. 42.
18/03/2004
Odluka ESB-a od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika ESB (ESB/2004/2), SL L 80, 18.3.2004., str. 33.