2004

29/12/2004
ECB's retningslinje af 16. december 2004 om ændring af retningslinje ECB/2004/13 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker uden for Den Europæiske Union, lande uden for Den Europæiske Union og internationale organisationer (ECB/2004/20), EUT L 385 af 29.12.2004, s. 85.
24/12/2004
ECB's beslutning af 14. december 2004 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2005 (ECB/2004/19), EUT L 379 af 24.12.2004, s. 107.
23/12/2004
Udtalelse om en ny ledelsesstruktur for clearingsystemet vedrørende detailbetalinger (CON/2004/39), Spanien, 23.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2004
Uofficiel konsolideret tekst [10 a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 22.12.2004.
18/12/2004
ECB's forordning (EF) Nr. 2181/2004 af 16. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) og forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2004/21), EUT L 371 af 18.12.2004, s. 42.
18/12/2004
ECB's forordning (EF) Nr. 2181/2004 af 16. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) og forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2004/21), EUT L 371 af 18.12.2004, s. 42.
14/12/2004
Udtalelse om oprettelse af et særligt retligt og tilsynsmæssigt grundlag for hedgeforeninger (CON/2004/38), Danmark, 14.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
03/12/2004
Udtalelse om indførelse af tilladelse for udstedere af elektroniske penge (CON/2004/37), Den Tjekkiske Republik, 3.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Ikke længere gældende: ECB's henstilling af 16. juli 2004 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2004/16), EUT C 292 af 30.11.2004, s. 21.
30/11/2004
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 16. juli 2004 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2004/15), EUT L 354 af 30.11.2004, s. 34.
18/11/2004
Aftale af 16. september 2004 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 1. september 1998 om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union EUT C 281 af 18.11.2004, s. 3.
05/11/2004
Udtalelse om et program for statistiske undersøgelser i 2005 (CON/2004/36), Den Tjekkiske Republik, 5.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Udtalelse om den pengepolitiske beslutningsproces (CON/2004/35), Ungarn, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Udtalelse om en skat på valutatransaktioner  (CON/2004/34), Belgien, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Udtalelse om de statistiske rapporteringskrav til centralbankens informationssystemer (CON/2004/33), Ungarn, 2.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 16. september 2004 om offentligt udbud vedrørende eurosedler (ECB/2004/18), EUT L 320 af 21.10.2004, s. 21.
16/10/2004
Udtalelse om åbning af forhandlinger med Andorra om en aftale vedrørende monetære relationer (CON/2004/32), EUT C 256 af 16.10.2004, s. 9.Læs mere
22/09/2004
Udtalelse om Národna banka Slovenskas udøvelse af tilsyn med det finansielle marked (CON/2004/31), Slovakiet, 22.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Udtalelse om færdiggørelsen af det retlige grundlag for sekuritiseringsfonde (CON/2004/30), Frankrig, 14.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Udtalelse om fritagelse for reservekrav (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
31/08/2004
Udtalelse om visse forhold vedrørende seddel- og møntomløbet (CON/2004/28), Sverige, 31.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2004
ECB's henstilling af 30. juli 2004 til Rådet for Den Europæiske Union om de eksterne revisorer for Banca d'Italia (ECB/2004/17), EUT C 202 af 10.8.2004, s. 1.
04/08/2004
Udtalelse om finansielle sikkerhedsordninger (CON/2004/27), Belgien, 4.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2004
Ikke længere gældende: ECB's meddelelse om pålæggelse af sanktioner i tilfælde af overtrædelse af kravene om indberetning af balancestatistik EUT C 195 af 31.7.2004, s. 8.
30/07/2004
Udtalelse om indberetning af betalingsbalanceoplysninger med undtagelse af tjenester og overførsler (CON/2004/26), Østrig, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Udtalelse om regulering af udstedere af elektroniske penge  (CON/2004/25), Estland, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2004
ECB's beslutning af 9. juli 2004 om ændring af beslutning ECB/2003/15 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2004 (ECB/2004/14), EUT L 248 af 22.7.2004, s. 14.
22/07/2004
Uofficiel konsolideret tekst [5 a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer  22.7.2004.
21/07/2004
Berigtigelse til ECB's udtalelse af 16. april 2004 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Rådets forordning om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (KOM(2004) 39 endelig udg.) (CON/2004/13) EUT C 186 af 21.7.2004, s. 3.
13/07/2004
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 1. juli 2004 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker uden for Den Europæiske Union, lande uden for Den Europæiske Union og internationale organisationer (ECB/2004/13), EUT L 241 af 13.7.2004, s. 68.
08/07/2004
Udtalelse om indsamling af statistik om import og eksport af tjenesteydelser (CON/2004/24), Østrig, 8.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
ECB's afgørelse af 17. juni 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB's Generelle Råd (ECB/2004/12), EUT L 230 af 30.6.2004, s. 61.Læs mere
30/06/2004
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af ECB i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for ECB's ansatte (ECB/2004/11), EUT L 230 af 30.6.2004, s. 56.
18/06/2004
Udtalelse om ændring af forordning om udenrigshandel og betalinger (CON/2004/23), Tyskland, 18.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Udtalelse om overførsel af ejendomsretten til finansielle instrumenter (CON/2004/22), Frankrig, 15.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Udtalelse om konjunkturstatistik (CON/2004/19), EUT C 158 af 15.6.2004, s. 3.Læs mere
09/06/2004
ECB's afgørelse af 22. april 2004 om ændring af afgørelse ECB/2001/15 af 6. december 2001 om udstedelse af eurosedler (ECB/2004/9), EUT L 205 af 9.6.2004, s. 17.
09/06/2004
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 22. april 2004 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital, for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og for tilknyttede finansielle anliggender (ECB/2004/8), EUT L 205 af 9.6.2004, s. 13.
09/06/2004
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 22. april 2004 om de nærmere vilkår for omfordelinger af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital (ECB/2004/7), EUT L 205 af 9.6.2004, s. 9.
09/06/2004
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 22. april 2004 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB (ECB/2004/5), EUT L 205 af 9.6.2004, s. 5.
09/06/2004
ECB's retningslinje af 21. april 2004 om ændring af retningslinje ECB/2001/3 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (ECB/2004/4), EUT L 205 af 9.6.2004, s. 1.
09/06/2004
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 23. april 2004 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de ikke-deltagende nationale centralbankers indbetaling af ECB's kapital (ECB/2004/10), EUT L 205 af 9.6.2004, s. 19.
07/06/2004
Udtalelse om tilsyn med den finansielle sektor (CON/2004/21), Nederlandene, 7.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Udtalelse om indekslån fra kreditinstitutter (CON/2004/20), Frankrig, 3.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
Ikke længere gældende: Protokol om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (uofficiel konsolideret udgave) 1.6.2004.
18/05/2004
Udtalelse om sanering og likvidation af kreditinstitutter (CON/2004/18), Portugal, 18.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Udtalelse om gamle pengesedler og mønter, som ophører med at være lovligt betaligsmiddel.  (CON/2004/17), Sverige, 17.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2004
Aftale af 29. april 2004 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet den 1. maj 2004 om ændring af aftalen af 1. september 1998 om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union EUT C 135 af 13.5.2004, s. 3.
12/05/2004
Udtalelse om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige offentlige gæld (CON/2004/14), EUT C 134 af 12.5.2004, s. 14.Læs mere
12/05/2004
Udtalelse om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (CON/2004/13), EUT C 134 af 12.5.2004, s. 11.Læs mere
12/05/2004
Samarbejdsaftale mellem ECB og Den Internationale Kriminalpolitiorganisation — INTERPOL EUT C 134 af 12.5.2004, s. 6.
11/05/2004
Udtalelse om beskyttelse af opsparing (CON/2004/16), Italien, 11.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Udtalelse om udkast til lov vedrørende omsættelige gældspapirer  (CON/2004/15), Frankrig, 20.4.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2004
Ikke længere gældende: Del 1.2 af ECB's administrative regler indeholdende reglerne om tjenestemæssig adfærd og tavshedspligt EUT C 92 af 16.4.2004, s. 31.
08/04/2004
Udtalelse om en aftale om de monetære relationer med Andorra (CON/2004/12), EUT C 88 af 8.4.2004, s. 18.Læs mere
08/04/2004
Udtalelse om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (CON/2004/10), EUT C 88 af 8.4.2004, s. 20.Læs mere
07/04/2004
Udtalelse om en indstilling om udnævnelse af et medlem af ECB's Direktion  (CON/2004/11), EUT C 87 af 7.4.2004, s. 37.Læs mere
20/03/2004
ECB's retningslinje af 13. februar 2004 om ændring af retningslinje ECB/2003/2 om visse krav fra ECB til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område (ECB/2004/1), EUT L 83 af 20.3.2004, s. 29.
18/03/2004
ECB's afgørelse af 4. marts 2004 om aktindsigt i ECB's dokumenter (ECB/2004/3), EUT L 80 af 18.3.2004, s. 42.Læs mere
18/03/2004
ECB's afgørelse af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2004/2), EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33.Læs mere
16/03/2004
Udtalelse om insolvens- og konkursbehandling af kreditinstitutter, clearinginstitutter og investeringsforeninger (CON/2004/9), Belgien, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
om det retlige grundlag for recirkulering af eurosedler og mønter (CON/2004/8), Frankrig, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
ECB's retningslinje af 1. december 2003 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2003/16), EUT L 69 af 8.3.2004, s. 1.
06/03/2004
Udtalelse om oprettelse af en ny organisationsstruktur for udvalg inden for finansielle tjenesteydelser i EU, hvorved Lamfalussy-processen anvendes for alle finansielle sektorer (CON/2004/7), EUT C 58 af 6.3.2004, s. 23.Læs mere
18/02/2004
Udtalelse om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer (CON/2004/4), EUT C 42 af 18.2.2004, s. 23.Læs mere
13/02/2004
Udtalelse om dækning for Banque de Frances tab på valuta (CON/2004/6), Frankrig, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Udtalelse om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat (CON/2004/5), Østrig, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Udtalelse om etablering af en specifik retlig ramme for securitiseringstransaktioner (CON/2004/3), Luxembourg, 4.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Udtalelse om de monetære finansielle institutioners indberetning af penge- og bankstatistik.  (CON/2004/2), Sverige, 26.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Udtalelse om foranstaltninger, der berører Suomen Pankkis finansielle position og bestemmelser vedrørende Suomen Pankkis beføjelse til at udstede normer (CON/2004/1), Finland, 20.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
ECB's afgørelse af 18. december 2003 om ændring af afgørelse ECB/2001/15 om udstedelse af eurosedler (ECB/2003/23), EUT L 9 af 15.1.2004, s. 40.
15/01/2004
ECB's afgørelse af 18. december 2003 om ændring af artikel 1, litra f), i afgørelse ECB/2001/16 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002 (ECB/2003/22), EUT L 9 af 15.1.2004, s. 39.
15/01/2004
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 18. december 2003 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til ECB's reserver og hensættelser og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver (ECB/2003/21), EUT L 9 af 15.1.2004, s. 36.
15/01/2004
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 18. december 2003 om de nærmere vilkår for omfordelinger af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital (ECB/2003/20), EUT L 9 af 15.1.2004, s. 32.
15/01/2004
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 18. december 2003 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de ikke-deltagende nationale centralbankers indbetaling af ECB's kapital (ECB/2003/19), EUT L 9 af 15.1.2004, s. 31.
15/01/2004
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 18. december 2003 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB (ECB/2003/17), EUT L 9 af 15.1.2004, s. 27.
01/01/2004
Uofficiel konsolideret tekst [som ændret ved afgørelse ECB/2003/18]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 1.1.2004.