2004

29/12/2004
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. prosince 2004, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/13 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám zemí, které nejsou členy Evropské unie, zemím, které nejsou členy Evropské unie a mezinárodním organizacím (ECB/2004/20), Úř. věst. L 385, 29. 12. 2004, s. 85.
24/12/2004
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. prosince 2004 o schválení objemu emise mincí v roce 2005 (ECB/2004/19), Úř. věst. L 379, 24. 12. 2004, s. 107.
23/12/2004
Stanovisko k nové řídící struktuře zúčtovacího systému pro drobné platby  (CON/2004/39), Španělsko, 23. 12. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2004
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2181/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí a nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2004/21), Úř. věst. L 371, 18. 12. 2004, s. 42.
18/12/2004
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2181/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí a nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2004/21), Úř. věst. L 371, 18. 12. 2004, s. 42.
14/12/2004
Stanovisko k vytvoření zvláštního právního a dozorčího základu pro zajišťovací fondy  (CON/2004/38), Dánsko, 14. 12. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Stanovisko k zavedení institucí elektronických peněz  (CON/2004/37), Česká republika, 3. 12. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
30/11/2004
Již neplatí: Doporučení ECB ze dne 16. července 2004 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv (ECB/2004/16), Úř. věst. C 292, 30. 11. 2004, s. 21.
30/11/2004
Již neplatí: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. července 2004 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv (ECB/2004/15), Úř. věst. L 354, 30. 11. 2004, s. 34.
18/11/2004
Dohoda ze dne 16. září 2004 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států nacházejících se vně eurozóny, kterou se mění dohoda ze dne 1. září 1998 o pracovních postupech pro mechanismus směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie Úř. věst. C 281, 18. 11. 2004, s. 3.
05/11/2004
Stanovisko k programu statistických zjišťování na rok 2005  (CON/2004/36), Česká republika, 5. 11. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
04/11/2004
Stanovisko k rozhodování ve věcech měnové politiky (CON/2004/35), Maďarsko, 4. 11. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Stanovisko k dani z devizových operací (CON/2004/34), Belgie, 4. 11. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti vůči informačnímu systému centrální banky  (CON/2004/33), Maďarsko, 2. 11. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Již neplatí: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 16. září 2004 o zadávání zakázek na eurobankovky (ECB/2004/18), Úř. věst. L 320, 21. 10. 2004, s. 21.
16/10/2004
Stanovisko k zahájení jednání o dohodě týkající se měnových vztahů s Andorrou (CON/2004/32), Úř. věst. C 256, 16. 10. 2004, s. 9.Dodatečné informace
22/09/2004
Stanovisko k dohledu Národní banky Slovenska nad finančním trhem (CON/2004/31), Slovensko, 22. 9. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Stanovisko k dotvoření právního rámce v oblasti fondů pro sekuritizaci  (CON/2004/30), Francie, 14. 9. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Stanovisko ke zproštění povinnosti minimálních rezerv (CON/2004/29), Malta, 1. 9. 2004.
31/08/2004
Stanovisko k některým otázkám souvisejícím s oběhem bankovek a mincí (CON/2004/28), Švédsko, 31. 8. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2004
Doporučení ECB ze dne 30. července 2004 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banca d'Italia (ECB/2004/17), Úř. věst. C 202, 10. 8. 2004, s. 1.
04/08/2004
Stanovisko k dohodám o finančním zajištění  (CON/2004/27), Belgie, 4. 8. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2004
Již neplatí: Oznámení ECB o ukládání sankcí za porušení statistických zpravodajských povinností vztahujících se k rozvaze Úř. věst. C 195, 31. 7. 2004, s. 8.
30/07/2004
Stanovisko k vykazování údajů platební bilance s výjimkou údajů o službách a převodech (CON/2004/26), Rakousko, 30. 7. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Stanovisko k právní úpravě institucí elektronických peněz  (CON/2004/25), Estonsko, 30. 7. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2004
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 9. července 2004, kterým se mění rozhodnutí ECB/2003/15 o schválení objemu emise mincí v roce 2004 (ECB/2004/14), Úř. věst. L 248, 22. 7. 2004, s. 14.
22/07/2004
Neoficiální konsolidované znění [5 a) - b)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství 22. 7. 2004.
21/07/2004
Tisková oprava stanoviska ECB ze dne 16. dubna 2004 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady o medailích a žetonech podobných euromincím (KOM(2004) 39 v konečném znění) (CON/2004/13) Úř. věst. C 186, 21. 7. 2004, s. 3.
13/07/2004
Již neplatí: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 1. července 2004 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám zemí, které nejsou členy Evropské unie, zemím, které nejsou členy Evropské unie, a mezinárodním organizacím (ECB/2004/13), Úř. věst. L 241, 13. 7. 2004, s. 68.
08/07/2004
Stanovisko k shromažďování statistických údajů o dovozu a vývozu služeb (CON/2004/24), Rakousko, 8. 7. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
Rozhodnutí ECB ze dne 17. června 2004, kterým se přijímá jednací řád Generální rady ECB (ECB/2004/12), Úř. věst. L 230, 30. 6. 2004, s. 61.
30/06/2004
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 3. června 2004 o podmínkách vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům v ECB v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství, kterým se mění pracovní řád pro zaměstnance ECB (ECB/2004/11), Úř. věst. L 230, 30. 6. 2004, s. 56.
18/06/2004
Stanovisko k nařízení, kterým se mění nařízení o zahraničním obchodě a platbách  (CON/2004/23), Německo, 18. 6. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Stanovisko k převodu vlastnictví finančních nástrojů  (CON/2004/22), Francie, 15. 6. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Stanovisko ke konjunkturálním statistikám (CON/2004/19), Úř. věst. C 158, 15. 6. 2004, s. 3.
09/06/2004
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2004/9), Úř. věst. L 205, 9. 6. 2004, s. 17.
09/06/2004
Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky, pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a pro související finanční otázky (ECB/2004/8), Úř. věst. L 205, 9. 6. 2004, s. 13.
09/06/2004
Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2004/7), Úř. věst. L 205, 9. 6. 2004, s. 9.
09/06/2004
Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2004/5), Úř. věst. L 205, 9. 6. 2004, s. 5.
09/06/2004
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 21. dubna 2004, kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2004/4), Úř. věst. L 205, 9. 6. 2004, s. 1.
09/06/2004
Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 23. dubna 2004 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky nezúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2004/10), Úř. věst. L 205, 9. 6. 2004, s. 19.
07/06/2004
Stanovisko k dohledu nad finančním sektorem  (CON/2004/21), Nizozemsko, 7. 6. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Stanovisko k indexovaným úvěrům poskytovaným úvěrovými institucemi  (CON/2004/20), Francie, 3. 6. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
Již neplatí: Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a ECB (neoficiální konsolidované znění) 1. 6. 2004.
18/05/2004
Stanovisko k ozdravění a likvidaci úvěrových institucí  (CON/2004/18), Portugalsko, 18. 5. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Stanovisko k starým bankovkám a mincím, které přestávají být zákonným platidlem  (CON/2004/17), Švédsko, 17. 5. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2004
Dohoda ze dne 29. dubna 2004 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států nacházejích se k 1. květnu 2004 vně eurozóny, kterou se mění dohoda ze dne 1. září 1998 o pracovních postupech pro mechanismus směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie Úř. věst. C 135, 13. 5. 2004, s. 3.
12/05/2004
Stanovisko k sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení (CON/2004/14), Úř. věst. C 134, 12. 5. 2004, s. 14.
12/05/2004
Stanovisko k medailím a žetonům podobným euromincím (CON/2004/13), Úř. věst. C 134, 12. 5. 2004, s. 11.Dodatečné informace
12/05/2004
Dohoda o spolupráci mezi Evropskou centrální bankou - ECB – a Mezinárodní organizací kriminální policie - Interpol Úř. věst. C 134, 12. 5. 2004, s. 6.
11/05/2004
Stanovisko k ochraně úspor  (CON/2004/16), Itálie, 11. 5. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Stanovisko k obchodovatelným dluhovým cenným papírům (CON/2004/15), Francie, 20. 4. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2004
Stanovisko k dohodě o měnových vztazích s Andorrou (CON/2004/12), Úř. věst. C 88, 8. 4. 2004, s. 18.
08/04/2004
Stanovisko k přepočítacím koeficientům mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro  (CON/2004/10), Úř. věst. C 88, 8. 4. 2004, s. 20.
07/04/2004
Stanovisko ke jmenování nového člena Výkonné rady ECB  (CON/2004/11), Úř. věst. C 87, 7. 4. 2004, s. 37.
20/03/2004
Obecné zásady ECB ze dne 13. února 2004, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/2 o některých požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech používaných národními centrálními bankami při vykazování statistických informací v oblasti měnové a bankovní statistiky (ECB/2004/1), Úř. věst. L 83, 20. 3. 2004, s. 29.
18/03/2004
Rozhodnutí ECB ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB (ECB/2004/3), Úř. věst. L 80, 18. 3. 2004, s. 42.
18/03/2004
Rozhodnutí ECB ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád ECB (ECB/2004/2), Úř. věst. L 80, 18. 3. 2004, s. 33.
16/03/2004
Stanovisko k úpadkovému a konkursnímu řízení ve vztahu k úvěrovým institucím, institucím zajišťujícím zúčtování a investičním podnikům  (CON/2004/9), Belgie, 16. 3. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Stanovisko k právnímu rámci pro recyklaci eurobankovek a euromincí  (CON/2004/8), Francie, 16. 3. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
Obecné zásady ECB ze dne 1. prosince 2003, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2003/16), Úř. věst. L 69, 8. 3. 2004, s. 1.
06/03/2004
Stanovisko k nové organizační struktuře Evropské unie pro výbory pro finanční služby, která rozšiřuje "Lamfalussyho proces" na všechny finanční sektory  (CON/2004/7), Úř. věst. C 58, 6. 3. 2004, s. 23.
18/02/2004
Stanovisko k sestavování čtvrtletních nefinančních účtů za institucionální sektor (CON/2004/4), Úř. věst. C 42, 18. 2. 2004, s. 23.
13/02/2004
Stanovisko ke krytí kurzových ztrát Banque de France  (CON/2004/6), Francie, 13. 2. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Stanovisko k doplňkovém dohledu nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu  (CON/2004/5), Rakousko, 13. 2. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Stanovisko k vytvoření zvláštního právního rámce pro transakce, kterými dochází k sekuritizaci (CON/2004/3), Lucembursko, 4. 2. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Stanovisko k vykazování měnové a bankovní statistiky měnovými finančními institucemi  (CON/2004/2), Švédsko, 26. 1. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Stanovisko k opatřením, která mají vliv na finanční pozici Suomen Pankki, a k ustanovením, která se týkají její pravomoci vydávat předpisy (CON/2004/1), Finsko, 20. 1. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
Rozhodnutí ECB ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2003/23), Úř. věst. L 9, 15. 1. 2004, s. 40.
15/01/2004
Rozhodnutí ECB ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění čl. 1 písm. f) rozhodnutí ECB/2001/16 ze dne 6. prosince 2001 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního roku 2002 (ECB/2003/22), Úř. věst. L 9, 15. 1. 2004, s. 39.
15/01/2004
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 18. prosince 2003 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na rezervní fondy a rezervy ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv (ECB/2003/21), Úř. věst. L 9, 15. 1. 2004, s. 36.
15/01/2004
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 18. prosince 2003 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2003/20), Úř. věst. L 9, 15. 1. 2004, s. 32.