CON/2004/32

  1. Stanovisko k začatiu rokovaní o dohode upravujúcej menové vzťahy s Andorrou (CON/2004/32), Ú. v. EÚ C 256, 16. 10. 2004, s. 9.

      Dodatočné informácie

       
      Odporúčanie pre rozhodnutie Rady o začatí rokovaní o dohode upravujúcej menové vzťahy s Andorrským kniežatstvom (KOM(2004) 548)