CON/2004/32

  1. Advies inzake het openen van onderhandelingen betreffende een overeenkomst over monetaire betrekkingen met Andorra  (CON/2004/32), PB C 256 van 16.10.2004, blz. 9.

      Aanvullende informatie

       
      Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het openen van onderhandelingen betreffende een overeenkomst over monetaire betrekkingen met het Vorstendom Andorra (COM(2004) 548)