CON/2004/32

  1. Lausunto valuuttasuhteista Andorran kanssa tehtävää sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisesta  (CON/2004/32), EUVL C 256, 16.10.2004, s. 9.

      Lisätietoja

       
      Suositus neuvoston päätökseksi valuuttasuhteista Andorran ruhtinaskunnan kanssa tehtävää sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisesta (KOM(2004) 548)