CON/2004/32

  1. Udtalelse om åbning af forhandlinger med Andorra om en aftale vedrørende monetære relationer (CON/2004/32), EUT C 256 af 16.10.2004, s. 9.

      Læs mere

       
      Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om åbning af forhandlinger om en aftale med Fyrstendømmet Andorra om de monetære relationer (KOM(2004) 548)