Menu

ECB/2004/12

  1. Besluit van de ECB van 17 juni 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Algemene Raad van de ECB (ECB/2004/12), PB L 230 van 30.6.2004, blz. 61.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Reglement van orde van de Algemene Raad van de ECB, PB L 75 van 20.3.1999, blz. 36.