Menu

EKP/2004/12

  1. EKP:n päätös, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2004, EKP:n yleisneuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EKP/2004/12), EUVL L 230, 30.6.2004, s. 61.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n yleisneuvoston työjärjestys, EYVL L 75, 20.3.1999, s. 36.