ECB/2004/12

  1. ECB's afgørelse af 17. juni 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB's Generelle Råd (ECB/2004/12), EUT L 230 af 30.6.2004, s. 61.

    Læs mere

    1. Berigtigelse til ECB's afgørelse af 17. juni 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB's Generelle Råd (ECB/2004/12), EUT L 318 af 15.11.2012, s. 74.
    2. Ikke længere gældende: Forretningsorden for ECB's Generelle Råd, EFT L 75 af 20.3.1999, s. 36.