CON/2004/19

  1. Opinia w sprawie krótkookresowych danych statystycznych (CON/2004/19), Dz.U. C 158 z 15.6.2004, str. 3.