CON/2004/19

  1. Advies inzake kortetermijnstatistieken (CON/2004/19), PB C 158 van 15.6.2004, blz. 3.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken (COM(2003) 823)