CON/2004/19

  1. Udtalelse om konjunkturstatistik (CON/2004/19), EUT C 158 af 15.6.2004, s. 3.

      Læs mere

       
      Forslag til forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik (KOM(2003) 823)