Menu

CON/2004/13

  1. Stanovisko k medailím a žetonům podobným euromincím (CON/2004/13), Úř. věst. C 134, 12. 5. 2004, s. 11.

    Dodatečné informace

    1. Tisková oprava stanoviska ECB ze dne 16. dubna 2004 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady o medailích a žetonech podobných euromincím (KOM(2004) 39 v konečném znění) (CON/2004/13), Úř. věst. C 186, 21. 7. 2004, s. 3.