CON/2004/12

  1. Vélemény az Andorrával fennálló monetáris kapcsolatokról szóló megállapodásról (CON/2004/12), HL C 88., 2004.4.8., 18. o,