CON/2004/10

  1. Yttrande om omräkningskurser mellan euron och valutorna i medlemsstater som inför euron  (CON/2004/10), EUT C 88, 8.4.2004, s. 20.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (kodifierad version)(KOM(2004) 32)