Menu

CON/2004/10

  1. Arvamus euro ja euro kasutusele võtvate liikmesriikide vääringute konverteerimise kursi kohta (CON/2004/10), ELT C 88, 8.4.2004, lk 20.