CON/2004/10

  1. Udtalelse om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (CON/2004/10), EUT C 88 af 8.4.2004, s. 20.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (kodificeret udgave) (KOM(2004) 32)