CON/2004/10

  1. Stanovisko k přepočítacím koeficientům mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro  (CON/2004/10), Úř. věst. C 88, 8. 4. 2004, s. 20.