CON/2004/11

  1. Vélemény az EKB Igazgatósága új tagjának kinevezéséről (CON/2004/11), HL C 87., 2004.4.7., 37. o,