EKB/2004/2

  1. Az EKB határozata (2004. február 19.) az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról (EKB/2004/2), HL L 80., 2004.3.18., 33. o.

    Kiegészítő információ

    1. Helyesbítés az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 EKBi határozathoz, HL L 314., 2012.11.14., 47. o.
    2. Helyesbítés az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 EKBi határozathoz, HL L 314., 2012.11.14., 47. o.