ECB/2004/2

  1. ECB's afgørelse af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2004/2), EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: Forretningsorden, EFT L 338 af 15.12.1998, s. 28.
    2. Ikke længere gældende: Forretningsorden, EFT L 338 af 15.12.1998, s. 28.