ECB/2004/3

  1. Besluit van de ECB van 4 maart 2004 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ECB (ECB/2004/3), PB L 80 van 18.3.2004, blz. 42.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 3 november 1998 inzake toegang van het publiek tot de documentatie en archieven van de ECB (ECB/1998/12), PB L 110 van 28.4.1999, blz. 30.