Menu

2003

18/12/2003
Yttrande om ändring av stadgan för Banco de Portugal  (CON/2003/29), Portugal, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Yttrande om ändring av stadgan för Banco de España  (CON/2003/28), Spanien, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2003
ECB:s beslut av den 28 november 2003 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2004 (ECB/2003/15), EUT L 324, 11.12.2003, s. 57.
06/12/2003
Yttrande om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direkta investeringar (CON/2003/26), EUT C 296, 6.12.2003, s. 5.Ytterligare information
02/12/2003
Yttrande om Nationella stiftelsen för forskning, teknologi och utveckling (CON/2003/27), Österrike, 2.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Yttrande om ändringar i lagen om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och ändringar i andra lagar (CON/2003/25), Belgien, 25.11.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Yttrande om lagen om Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (nr 2) 2003 (CON/2003/24), Irland, 19.11.2003.
19/11/2003
Rättelse till beslut 2003/223/EG av rådet på stats- eller regeringschefsnivå av den 21 mars 2003 om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB EUT L 301, 19.11.2003, s. 16.
15/11/2003
ECB:s beslut av den 7 november 2003 om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd (ECB/2003/14), EUT L 297, 15.11.2003, s. 35.Ytterligare information
06/11/2003
Rättelse till beslut 2003/223/EG av rådet på stats- eller regeringschefsnivå av den 21 mars 2003 om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB EUT L 288, 6.11.2003, s. 7.
31/10/2003
ECB:s beslut av den 23 oktober 2003 om ändring av beslut ECB/2002/12 av den 19 december 2002 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2003 (ECB/2003/13), EUT L 283, 31.10.2003, s. 87.
31/10/2003
ECB:s riktlinje av den 23 oktober 2003 för de deltagande medlemsstaternas transaktioner med rörelsemedel i utländsk valuta enligt artikel 31.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (ECB/2003/12) (ECB/2003/12), EUT L 283, 31.10.2003, s. 81.Ytterligare information
24/10/2003
Yttrande om fusionen mellan De Nederlandsche Bank och Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (CON/2003/23), Nederländerna, 24.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2003
ECB:s rekommendation av den 3 oktober 2003 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg (ECB/2003/11), EUT C 247, 15.10.2003, s. 16.
15/10/2003
Yttrande om ändringar av stadgan för Suomen Pankki och av akter som hör samman med den (CON/2003/22), Finland, 15.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2003
Yttrande om insynskrav med avseende på upplysningar om emittenter vars värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad (CON/2003/21), EUT C 242, 9.10.2003, s. 6.Ytterligare information
02/10/2003
ECB:s förordning av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9), EUT L 250, 2.10.2003, s. 10.Ytterligare information
02/10/2003
ECB:s förordning (EG) nr 1746/2003 av den 18 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2423/2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2001/13) (ECB/2003/10), EUT L 250, 2.10.2003, s. 17.
26/09/2003
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 6 februari 2003 om vissa av ECB:s krav på statistikrapportering och om förfarandena för de nationella centralbankernas rapportering av penningmängds- och bankstatistik (ECB/2003/2), EUT L 241, 26.9.2003, s. 1.
25/09/2003
Yttrande om utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa (CON/2003/20), EUT C 229, 25.9.2003, s. 7.Ytterligare information
23/09/2003
Artikel 17 i Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen EUT L 236, 23.9.2003, s. 38.
23/09/2003
Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.
06/09/2003
Yttrande om en rekommendation om ändringar i det monetära avtalet mellan Republiken Italien, på Europeiska gemenskapens vägnar, och Vatikanstaten, företrädd av Heliga Stolen (CON/2003/18), EUT C 212, 6.9.2003, s. 10.Ytterligare information
04/09/2003
Yttrande om tillsynen av den finansiella sektorn och finansiella tjänster (CON/2003/19), Belgien, 4.9.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Yttrande om avdelningen för hypoteksbevis vid regionala hypoteksbanker och om ändringar av andra akter  (CON/2003/17), Österrike, 27.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Yttrande om analys av och samarbete om falska euromynt (CON/2003/16), EUT C 202, 27.8.2003, s. 31.Ytterligare information
08/08/2003
Yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2003/15), Sverige, 8.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
07/08/2003
Yttrande om betalningssystem, betalningsinfrastruktur och betalningsinstrument (CON/2003/14), Italien, 7.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Yttrande om en rekommendation beträffande utnämningen av ECB:s nya ordförande (CON/2003/13), EUT C 187, 7.8.2003, s. 16.Ytterligare information
16/07/2003
Yttrande om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (CON/2003/12), EUT C 165, 16.7.2003, s. 6.Ytterligare information
09/07/2003
Standardavtal mellan ECB och [namnet på den nationella centralbanken i det anslutande landet] EUT C 160, 9.7.2003, s. 7.
01/07/2003
Inofficiell konsoliderad text [1 a) - c)] sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 1.7.2003.
26/06/2003
Yttrande om implementering av direktiv 2002/47/EG om ställande av finansiell säkerhet (CON/2003/11), Österrike, 26.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Yttrande om investeringstjänster och reglerade marknader (CON/2003/9), EUT C 144, 20.6.2003, s. 6.Ytterligare information
20/06/2003
Yttrande om reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse (CON/2003/10), Sverige, 20.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
05/06/2003
Yttrande om valutalagen 2003 och om ändringar av lagen om gränsöverskridande transfereringar (CON/2003/8), Österrike, 5.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2003
Har upphört att gälla: ECB:s rekommendation av den 2 maj 2003 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta (ECB/2003/8), EUT C 126, 28.5.2003, s. 7.
28/05/2003
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 2 maj 2003 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta (ECB/2003/7), EUT L 131, 28.5.2003, s. 20.
07/05/2003
ECB:s riktlinje av den 4 april 2003 om ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) i dess ändrade lydelse av den 27 februari 2002 (ECB/2003/6), EUT L 113, 7.5.2003, s. 10.
07/05/2003
Yttrande om ett kungligt dekret om marknaden för linjära obligationer, strips och statsobligationer utanför börsen (CON/2003/7), Belgien, 7.5.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2003
Yttrande om en rekommendation beträffande utnämningen av en ny ledamot av ECB:s direktion (CON/2003/6), EUT C 105, 1.5.2003, s. 37.Ytterligare information
29/04/2003
Yttrande om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital (CON/2003/5), EUT C 102, 29.4.2003, s. 11.Ytterligare information
01/04/2003
Beslut av rådet på stats- eller regeringschefsnivå av den 21 mars 2003 om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (2003/223/EG) EUT L 83, 1.4.2003, s. 66.Ytterligare information
28/03/2003
Yttrande om ändringar av stadgan för Bank of Greece (CON/2003/4), Grekland, 28.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/03/2003
ECB:s rekommendation av den 6 mars 2003 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Deutsche Bundesbank (ECB/2003/3), EUT C 75, 27.3.2003, s. 11.
26/03/2003
Inofficiell konsoliderad text [i enlighet med en rättelse publicerad i EGT L287, 14.11.2000 och ändrad genom riktlinje ECB/2003/5]. Producerad av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. 26.3.2003.
25/03/2003
ECB:s riktlinje av den 20 mars 2003 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar (ECB/2003/5), EUT L 78, 25.3.2003, s. 20.Ytterligare information
25/03/2003
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 20 mars 2003 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (ECB/2003/4), EUT L 78, 25.3.2003, s. 16.
05/03/2003
Yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank och riksdagsordningen  (CON/2003/3), Sverige, 5.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
03/03/2003
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 5 december 2002 om ECB:s årsbokslut (ECB/2002/11), EUT L 58, 3.3.2003, s. 38.
03/03/2003
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 5 december 2002 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom europeiska centralbankssystemet (ECB/2002/10), EUT L 58, 3.3.2003, s. 1.
28/02/2003
Yttrande om ersättande av lagen om finansiell verksamhet och lagen om hypotekslån och bostadsobligationer (CON/2003/2), Danmark, 28.2.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2003
Rekommendation enligt artikel 10.6 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken till rådets beslut om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (ECB/2003/1), EUT C 29, 7.2.2003, s. 6.
17/01/2003
Yttrande om ändringar av bestämmelserna om rapportering av uppgifter om betalningsbalansen. (CON/2003/1), Nederländerna, 17.1.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language