2003

18/12/2003
Mnenje v zvezi s spremembo Statuta centralne banke Banco de Portugal (CON/2003/29), Portugalska, 18. 12. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Mnenje v zvezi s spremembo Statuta centralne banke Banco de España (CON/2003/28), Španija, 18. 12. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2003
Odločba ECB z dne 28. novembra 2003 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2004 (ECB/2003/15), UL L 324, 11. 12. 2003, str. 57.
06/12/2003
Mnenje v zvezi s statistiko Skupnosti o plačilni bilanci, mednarodni trgovini s storitvami in tujih neposrednih naložbah (CON/2003/26), UL C 296, 6. 12. 2003, str. 5.
02/12/2003
Mnenje v zvezi z Nacionalno ustanovo za raziskave, tehnologijo in razvoj (CON/2003/27), Avstrija, 2. 12. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in drugih zakonov (CON/2003/25), Belgija, 25. 11. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Mnenje o Zakonu (št. 2) iz leta 2003 o centralni banki Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2003/24), Irska, 19. 11. 2003.
15/11/2003
Sklep ECB z dne 7. novembra 2003 o vodenju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih je sklenila Evropska skupnost v okviru sistema srednjeročne finančne pomoči (ECB/2003/14), UL L 297, 15. 11. 2003, str. 35.
31/10/2003
Smernica ECB z dne 23. oktobra 2003 za transakcije sodelujočih držav članic s svojimi operativnimi deviznimi sredstvi po členu 31.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB (ECB/2003/12), UL L 283, 31. 10. 2003, str. 81.
24/10/2003
Mnenje v zvezi z združitvijo centralne banke De Nederlandsche Bank in nizozemske Ustanove za pokojninski in zavarovalni nadzor (CON/2003/23), Nizozemska, 24. 10. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2003
Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Soumen Pankki in sorodnih aktov (CON/2003/22), Finska, 15. 10. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2003
Mnenje v zvezi z zahtevami po preglednosti informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu (CON/2003/21), UL C 242, 9. 10. 2003, str. 6.
02/10/2003
Uredba (ES) ŠT. 1745/2003 ECB z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9), UL L 250, 2. 10. 2003, str. 10.
02/10/2003
Uredba (ES) št. 1746/2003 ECB z dne 18. septembra 2003 o spremembah Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2003/10), UL L 250, 2. 10. 2003, str. 17.
26/09/2003
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 6. februarja 2003 o nekaterih statističnih zahtevah ECB za poročanje ter postopkih poročanja statističnih informacij nacionalnih centralnih bank s področja denarne in bančne statistike (ECB/2003/2), UL L 241, 26. 9. 2003, str. 1.
25/09/2003
Mnenje o osnutku Pogodbe o Ustavi za Evropo (CON/2003/20), UL C 229, 25. 9. 2003, str. 7.
23/09/2003
Člen 17 Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija UL L 236, 23. 9. 2003, str. 38.
23/09/2003
Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija UL L 236, 23. 9. 2003, str. 33.
06/09/2003
Mnenje o priporočilu v zvezi s spremembami Denarnega sporazuma med Italijansko republiko v imenu Evropske skupnosti in Svetim sedežem v imenu Vatikanske mestne države  (CON/2003/18), UL C 212, 6. 9. 2003, str. 10.
04/09/2003
Mnenje v zvezi z bonitetnim nadzorom finančnega sektorja in finančnih storitev (CON/2003/19), Belgija, 4. 9. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Mnenje v zvezi z oddelkom za hipotekarne obveznice deželnih hipotekarnih bank in v zvezi s spremembami drugih aktov (CON/2003/17), Avstrija, 27. 8. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Mnenje o analizi in sodelovanju glede ponarejanja eurokovancev (CON/2003/16), UL C 202, 27. 8. 2003, str. 31.
08/08/2003
Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Švedska, 8. 8. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Mnenje v zvezi s plačilnimi sistemi, plačilno infrastrukturo in plačilnimi instrumenti (CON/2003/14), Italija, 7. 8. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Mnenje o priporočilu za imenovanje novega predsednika ECB (CON/2003/13), UL C 187, 7. 8. 2003, str. 16.
16/07/2003
Mnenje v zvezi s četrtletnimi finančnimi računi za sektor države (CON/2003/12), UL C 165, 16. 7. 2003, str. 6.
26/06/2003
Mnenje v zvezi z dogovori o finančnem zavarovanju na finančnih trgih, ki izvajajo Direktivo 2002/47/ES (CON/2003/11), Avstrija, 26. 6. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Mnenje v zvezi z investicijskimi storitvami in organiziranimi trgi (CON/2003/9), UL C 144, 20. 6. 2003, str. 6.
20/06/2003
Mnenje v zvezi z zakonodajno reformo bančnega in finančnega prava (CON/2003/10), Švedska, 20. 6. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Mnenje o Deviznem zakonu iz leta 2003 in v zvezi s spremembami Zakona o čezmejnih nakazilih (CON/2003/8), Avstrija, 5. 6. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2003
Smernica ECB z dne 4. aprila 2003 o spremembah Smernice ECB/2001/3 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET), kakor je bila spremenjena 27. februarja 2002 (ECB/2003/6), UL L 113, 7. 5. 2003, str. 10.
07/05/2003
Mnenje o kraljevi uredbi o zunajborznem trgu za linearne obveznice, obveznice vrste strip in zakladniške certificate (CON/2003/7), Belgija, 7. 5. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2003
Mnenje o priporočilu za imenovanje novega člana Izvršilnega odbora ECB  (CON/2003/6), UL C 105, 1. 5. 2003, str. 37.
29/04/2003
Mnenje o statističnih podatkih, ki se uporabijo za prilagoditev ključa za vpis kapitala ECB (CON/2003/5), UL C 102, 29. 4. 2003, str. 11.
01/04/2003
Sklep Sveta v sestavi voditeljev držav ali vlad z dne 21. marca 2003 o spremembi člena 10.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB (2003/223/ES) UL L 83, 1. 4. 2003, str. 66.
28/03/2003
Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Bank of Greece (CON/2003/4), Grčija, 28. 3. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2003
Neuradno prečiščeno besedilo [kakor popravljeno s popravkom, objavljenim v UL L 287, 14. 11. 2000, str. 68, in spremenjeno s Smernico ECB/2003/5]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 26. 3. 2003.
25/03/2003
Smernica ECB z dne 20. marca 2003 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam euro bankovcev ter o zamenjavi in jemanju euro bankovcev iz obtoka (ECB/2003/5), UL L 78, 25. 3. 2003, str. 20.Dodatne informacije
25/03/2003
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 20. marca 2003 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju euro bankovcev iz obtoka (ECB/2003/4), UL L 78, 25. 3. 2003, str. 16.
05/03/2003
Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Sveriges Riksbank in Zakona o parlamentu Riksdag (CON/2003/3), Švedska, 5. 3. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 5. decembra 2002 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2002/11), UL L 58, 3. 3. 2003, str. 38.
03/03/2003
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 5. decembra 2002 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2002/10), UL L 58, 3. 3. 2003, str. 1.
28/02/2003
Mnenje v zvezi z nadomestitvijo Zakona o finančnih poslih ter o Zakonu o hipotekarnih posojilih in hipotekarnih obveznicah (CON/2003/2), Danska, 28. 2. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2003
Mnenje v zvezi s spremembo pravil o poročanju podatkov o plačilni bilanci (CON/2003/1), Nizozemska, 17. 1. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language