2003

18/12/2003
Aviz cu privire la modificarea statutului Banco de Portugal (CON/2003/29), Portugalia, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Aviz cu privire la modificarea statutului Banco de España (CON/2003/28), Spania, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2003
Aviz cu privire la Fundaţia naţională pentru cercetare, tehnologie şi dezvoltare (CON/2003/27), Austria, 2.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Aviz cu privire la modificarea Legii asupra prevenirii utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi cu privire la modificarea altor legi (CON/2003/25), Belgia, 25.11.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Aviz cu privire la proiectul de lege (nr. 2) din 2003 referitor la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2003/24), Irlanda, 19.11.2003.
15/11/2003
Decizia BCE din 7 noiembrie 2003 privind administrarea operațiunilor de împrumut și creditare încheiate de Comunitatea Europeană în cadrul mecanismului de asistență financiară pe termen mediu  (BCE/2003/14), JO L 297, 15.11.2003, p. 35.
31/10/2003
Orientarea BCE din 23 octombrie 2003 privind tranzacţiile statelor membre participante având ca obiect fondurile de rulment în valută în temeiul articolului 31.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE  (BCE/2003/12), JO L 283, 31.10.2003, p. 81.
24/10/2003
Aviz cu privire la fuziunea Nederlandsche Bank cu Autoritatea de supraveghere a pensiilor şi a asigurărilor din Ţările de Jos (CON/2003/23), Țările de Jos, 24.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/10/2003
Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al BCE din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii  (BCE/2003/9), JO L 250, 2.10.2003, p. 10.
02/10/2003
Regulamentul (CE) nr. 1746/2003 al BCE din 18 septembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare  (BCE/2003/10), JO L 250, 2.10.2003, p. 17.
26/09/2003
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 6 februarie 2003 privind anumite cerințe de raportare statistică stabilite de Banca Centrală Europeană și procedurile de raportare de către băncile centrale naționale a informațiilor statistice din domeniul statisticilor monetare și bancare (BCE/2003/2), JO L 241, 26.9.2003, p. 1.
04/09/2003
Aviz cu privire la supravegherea prudenţială a sectorului financiar şi a serviciilor financiare (CON/2003/19), Belgia, 4.9.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Aviz cu privire la departamentele de obligaţii ipotecare ale băncilor publice regionale şi la modificările altor acte (CON/2003/17), Austria, 27.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2003
Aviz cu privire la modificările statutului Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Suedia, 8.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Aviz cu privire la sistemele de plăţi, infrastructurile de plăţi şi instrumentele de plată (CON/2003/14), Italia, 7.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2003
Aviz cu privire la contractele de garanţie financiară pe pieţele financiare, de transpunere a Directivei 2002/47/CE (CON/2003/11), Austria, 26.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Aviz cu privire la reforma legislativă în dreptul bancar şi financiar (CON/2003/10), Suedia, 20.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Aviz referitor la Legea privind schimbul valutar din 2003 şi la modificările la Legea privind transferurile transfrontaliere (CON/2003/8), Austria, 5.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2003
Aviz referitor la Decretul regal privind piaţa în afara bursei a obligaţiunilor liniare, a obligaţiunilor cu cupon separat (strips) şi a certificatelor de trezorerie  (CON/2003/7), Belgia, 7.5.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/03/2003
Aviz cu privire la modificările statutului Bank of Greece (CON/2003/4), Grecia, 28.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2003
Orientarea BCE din 20 martie 2003 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro  (BCE/2003/5), JO L 78, 25.3.2003, p. 20.
25/03/2003
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificațiile, reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro (BCE/2003/4), JO L 78, 25.3.2003, p. 16.
05/03/2003
Aviz cu privire la modificarea statutului Sveriges Riksbank şi a legii privind Riksdag (CON/2003/3), Suedia, 5.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 5 decembrie 2002 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2002/10), JO L 58, 3.3.2003, p. 1.
28/02/2003
Aviz cu privire la înlocuirea Legii privind activitatea financiară, precum şi la Legea privind creditele ipotecare şi obligaţiunile ipotecare (CON/2003/2), Danemarca, 28.2.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2003
Aviz cu privire la modificarea normelor referitoare la raportarea datelor balanţei de plăţi (CON/2003/1), Țările de Jos, 17.1.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language