2003

18/12/2003
Advies betreffende een wijziging van de statuten van de Banco de Portugal  (CON/2003/29), Portugal, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Advies betreffende een wijziging van de statuten van de Banco de España  (CON/2003/28), Spanje, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2003
Beschikking van de ECB van 28 november 2003 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2004 (ECB/2003/15), PB L 324 van 11.12.2003, blz. 57.
06/12/2003
Advies inzake communautaire statistiek betreffende de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen (CON/2003/26), PB C 296 van 6.12.2003, blz. 5.Aanvullende informatie
02/12/2003
Advies betreffende de nationale stichting voor onderzoek, technologie en ontwikkeling (CON/2003/27), Oostenrijk, 2.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Advies betreffende wijzigingen van de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en andere wetten (CON/2003/25), België, 25.11.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
19/11/2003
Advies betreffende het Wetsontwerp (nr. 2) 2003 inzake de Central Bank and Financial Services Authority van Ierland (CON/2003/24), Ierland, 19.11.2003.
15/11/2003
Besluit van de ECB van 7 november 2003 betreffende het beheer van de opgenomen en verstrekte leningen van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn (ECB/2003/14), PB L 297 van 15.11.2003, blz. 35.Aanvullende informatie
31/10/2003
Beschikking van de ECB van 23 oktober 2003 tot wijziging van Beschikking ECB/2002/12 van 19 december 2002 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2003 (ECB/2003/13), PB L 283 van 31.10.2003, blz. 87.
31/10/2003
Richtsnoer van 23 oktober 2003 voor transacties van deelnemende lidstaten met hun werksaldi in buitenlandse valuta's ingevolge artikel 31.3 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (ECB/2003/12), PB L 283 van 31.10.2003, blz. 81.Aanvullende informatie
24/10/2003
Advies betreffende de fusie van De Nederlandsche Bank en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer, Nederland, 24.10.2003 (CON/2003/23), Nederland, 24.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
15/10/2003
Aanbeveling van de ECB van 3 oktober 2003 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg (ECB/2003/11), PB C 247 van 15.10.2003, blz. 16.
15/10/2003
Advies betreffende wijzigingen van de statuten van Suomen Pankki en samenhangende wetten (CON/2003/22), Finland, 15.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2003
Advies inzake transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (CON/2003/21), PB C 242 van 9.10.2003, blz. 6.Aanvullende informatie
02/10/2003
Verordening (EG) nr. 1745/2003 van de ECB van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9), PB L 250 van 2.10.2003, blz. 10.Aanvullende informatie
02/10/2003
Verordening (EG) nr. 1746/2003 van de ECB van 18 september 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2003/10), PB L 250 van 2.10.2003, blz. 17.
26/09/2003
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de ECB en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken (ECB/2003/2), PB L 241 van 26.9.2003, blz. 1.
25/09/2003
Advies inzake het Ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa (CON/2003/20), PB C 229 van 25.9.2003, blz. 7.Aanvullende informatie
23/09/2003
Artikel 17 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond PB L 236 van 23.9.2003, blz. 38.
23/09/2003
Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33.
06/09/2003
Advies inzake een aanbeveling betreffende wijzigingen in de Monetaire Overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en Vaticaanstad en namens deze de Heilige Stoel (CON/2003/18), PB C 212 van 6.9.2003, blz. 10.Aanvullende informatie
04/09/2003
Advies betreffende prudentieel toezicht op de financiële sector en financiële diensten (CON/2003/19), België, 4.9.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
27/08/2003
Advies betreffende de Bank voor hypotheekobligaties van regionale overheidsbanken en wijziging van andere wetten (CON/2003/17), Oostenrijk, 27.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Advies inzake de analyse en samenwerking betreffende valse euromunten (CON/2003/16), PB C 202 van 27.8.2003, blz. 31.Aanvullende informatie
08/08/2003
Advies betreffende wijzigingen van de statuten van Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Zweden, 8.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Advies betreffende betalingssystemen, betalingsinfrastructuur en betalingsinstrumenten (CON/2003/14), Italië, 7.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Advies inzake de aanbeveling betreffende de benoeming van de nieuwe president van de ECB (CON/2003/13), PB C 187 van 7.8.2003, blz. 16.Aanvullende informatie
16/07/2003
Advies inzake financiële kwartaalrekeningen voor de overheid (CON/2003/12), PB C 165 van 16.7.2003, blz. 6.Aanvullende informatie
09/07/2003
Sjabloon voor overeenkomst tussen de ECB en de [nationale centrale bank van het toetredende land] PB C 160 van 9.7.2003, blz. 7.
01/07/2003
Inofficiële geconsolideerde tekst [1 a) - c)] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 1.7.2003.
26/06/2003
Advies betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten in financiële markten, ter uitvoering van Richtlijn 2002/47/EG (CON/2003/11), Oostenrijk, 26.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Advies inzake beleggingsdiensten en gereglementeerde markten (CON/2003/9), PB C 144 van 20.6.2003, blz. 6.Aanvullende informatie
20/06/2003
Advies betreffende de wijziging van bank- en financiële wetgeving (CON/2003/10), Zweden, 20.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Advies betreffende de Deviezenwet 2003 en wijziging van de Wet betreffende grensoverschrijdende overboekingen (CON/2003/8), Oostenrijk, 5.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2003
Niet langer van kracht zijn: Aanbeveling van de ECB van 2 mei 2003 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves (ECB/2003/8), PB C 126 van 28.5.2003, blz. 7.
28/05/2003
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 2 mei 2003 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves (ECB/2003/7), PB L 131 van 28.5.2003, blz. 20.
07/05/2003
Richtsnoer van de ECB van 4 april 2003 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2001/3 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees Realtime" brutovereveningssysteem (TARGET), zoals gewijzigd op 27 februari 2002 (ECB/2003/6), PB L 113 van 7.5.2003, blz. 10.
07/05/2003
Advies inzake een Koninklijk Besluit betreffende de buitenbeursmarkt van lineaire obligaties, gesplitste effecten en schatkistcertificaten (CON/2003/7), België, 7.5.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
01/05/2003
Advies inzake een aanbeveling betreffende benoeming van een nieuw lid van de directie van de ECB (CON/2003/6), PB C 105 van 1.5.2003, blz. 37.Aanvullende informatie
29/04/2003
Advies inzake de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (CON/2003/5), PB C 102 van 29.4.2003, blz. 11.Aanvullende informatie
01/04/2003
Besluit van de Raad in de samenstelling van de staatshoofden en regeringsleiders van 21 maart 2003 inzake een wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB PB L 83 van 1.4.2003, blz. 66.
28/03/2003
Advies betreffende de wijziging van de statuten van the Bank of Greece (CON/2003/4), Griekenland, 28.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/03/2003
Aanbeveling van de de ECB van 6 maart 2003 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Deutsche Bundesbank (ECB/2003/3), PB C 75 van 27.3.2003, blz. 11.
26/03/2003
Inofficiële geconsolideerde tekst [zoals gerectificeerd middels een in PB L 287 van 14.11.2000, blz. 68 gepubliceerd corrigendum, en gewijzigd bij Richtsnoer ECB/2003/5]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 26.3.2003.
25/03/2003
Richtsnoer van de ECB van 20 maart 2003 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2003/5), PB L 78 van 25.3.2003, blz. 20.Aanvullende informatie
25/03/2003
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 20 maart 2003 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2003/4), PB L 78 van 25.3.2003, blz. 16.
05/03/2003
Wijzigingen van de Wet op Sveriges Riksbank en de Riksdag (CON/2003/3), Zweden, 5.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 5 december 2002 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2002/11), PB L 58 van 3.3.2003, blz. 38.
03/03/2003
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 5 december 2002 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2002/10), PB L 58 van 3.3.2003, blz. 1.
28/02/2003
Advies betreffende de vervanging van de Wet Financiële Activiteiten, de Hypotheekwet en de Wet inzake Hypotheekobligaties (CON/2003/2), Denemarken, 28.2.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2003
Aanbeveling krachtens artikel 10.6 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB voor een beschikking van de Raad inzake een wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB  (ECB/2003/1), PB C 29 van 7.2.2003, blz. 6.
17/01/2003
Advies inzake de wijziging van de rapportagevoorschriften betalingsbalans-rapportages (CON/2003/1), Nederland, 17.1.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie