2003

18/12/2003
Opinjoni dwar emenda ta' l-iStatut tal-Banco de Portugal (CON/2003/29), Il-Portugall, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Opinjoni dwar emenda ta' l-iStatut tal-Banco de España  (CON/2003/28), Spanja, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2003
Id-Deċiżjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Novembru, 2003 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2004 (BĊE/2003/15), ĠU L 324, 11.12.2003, pġ. 57.
06/12/2003
Opinjoni dwar l-istatistika tal-Komunita` dwar il-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali f’servizzi u l-investiment barrani dirett (CON/2003/26), ĠU C 296, 6.12.2003, pġ. 5.
02/12/2003
Opinjoni dwar il-Fondazzjoni Nazzjonali għar-Riċerka, it-Teknoloġija u l-Żvilupp (CON/2003/27), L-Awstrija, 2.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Opinjoni dwar l-emendi tal-Liġi dwar il-prevenzjoni ta’ l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u liġijiet oħra (CON/2003/25), Il-Belġju, 25.11.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Opinjoni dwar l-Abbozz ta' Liġi dwar is-Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (Nru. 2) 2003 (CON/2003/24), L-Irlanda, 19.11.2003.
15/11/2003
Id-Deċiżjoni tal-BĊE tas-7 ta’ Novembru, 2003 dwar l-amministrazzjoni ta’ l-operazzjonijiet ta’ self li l-Komunità Ewropea kkonkludiet skond il-faċilità ta’ assistenza finanzjarja f'terminu medju (BĊE/2003/14), ĠU L 297, 15.11.2003, pġ. 35.
31/10/2003
Linja ta' Gwida tal-BĊE tat-23 ta' Ottubru, 2003 għall-operazzjonijiet ta' l-Istati Membri li jipparteċipaw mal-bilanċi tagħhom tal-kambju barrani li jaħdmu bihom skond l-Artikolu 31.3 ta' l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE (BĊE/2003/12), ĠU L 283, 31.10.2003, pġ. 81.
24/10/2003
Opinjoni dwar l-għaqda tad-De Nederlandsche Bank u n-Netherlands Pension and Insurance Supervisory Authority Foundation (CON/2003/23), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 24.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2003
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-iStatut tas-Suomen Pankki u atti relatati (CON/2003/22), Il-Finlandja, 15.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2003
Opinjoni dwar l-obbligi ta' trasparenza għal informazzjoni fir-rigward ta' min joħroġ titoli u t-titoli tiegħu jitħallew jiġu negozjati f'suq regolat (CON/2003/21), ĠU C 242, 9.10.2003, pġ. 6.
02/10/2003
Ir-Regolament (KE) Nru. 1745/2003 tal-BĊE tat-12 ta’ Settembru, ta’ l-2003 dwar l-applikazzjoni ta’ riżervi minimi (BĊE/2003/9), ĠU L 250, 2.10.2003, pġ. 10.
02/10/2003
Regolament (KE) Nru 1746/2003 tal-BĊE tat-18 ta' Settembru, 2003, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2423/2001 (BĊE/2001/13) dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur ta’ l-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2003/10), ĠU L 250, 2.10.2003, pġ. 17.
26/09/2003
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-6 ta' Frar, 2003, dwar ċerti ħtiġiet ta' rappurtar statistiku tal-BĊE u l-proċeduri għar-rappurtar ta' informazzjoni statistika mill-banek ċentrali nazzjonali fil-qasam ta' l-istatistika monetarja u bankarja (BĊE/2003/2), ĠU L 241, 26.9.2003, pġ. 1.
25/09/2003
Opinjoni dwar l-abbozz tat-Trattat li jwaqqaf Kostituzzjoni għall-Ewropa (CON/2003/20), ĠU C 229, 25.9.2003, pġ. 7.
23/09/2003
Artiklu 17 ta' l-Att li jirrigwarda l-kundizzjonijiet tas-sħubija tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Republika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka, u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija mwaqqfa l-Unjoni Ewropeja ĠU L 236, 23.9.2003, pġ. 38.
23/09/2003
Att li jirrigwarda l-kundizzjonijiet tas-sħubija tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka, u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija mwaqqfa l-Unjoni Ewropeja ĠU L 236, 23.9.2003, pġ. 33.
06/09/2003
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni dwar l-emendi tal-Ftehim Monetarju bejn ir-Repubblika Taljana għall-Komunita` Ewropeja, u s-Santa Sede għall-Istat tal-Belt tal-Vatikan (CON/2003/18), ĠU C 212, 6.9.2003, pġ. 10.
04/09/2003
Opinjoni dwar is-superviżjoni prudenti tas-settur finanzjarju u tas-servizzi finanzjarji (CON/2003/19), Il-Belġju, 4.9.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Opinjoni dwar id-diviżjoni tal-mortgage bonds tal-banek pubbliċi reġjonali u emendi għal atti oħra (CON/2003/17), L-Awstrija, 27.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Opinjoni dwar l-analiżi u l-kooperazzjoni dwar muniti euro ffalsifikati (CON/2003/16), ĠU C 202, 27.8.2003, pġ. 31.
08/08/2003
Opinjoni dwar l-emendi għall-iStatut ta' l-iSveriges Riksbank (CON/2003/15), L-Isvezja, 8.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Opinjoni dwar sistemi ta’ ħlas, infrastrutturi ta’ ħlas u strumenti ta’ ħlas (CON/2003/14), L-Italja, 7.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni dwar l-appuntament tal-President il-ġdid tal-BĊE (CON/2003/13), ĠU C 187, 7.8.2003, pġ. 16.
16/07/2003
Kontijiet finanzjarji ta’ kull tlett xhur għall-gvern ġenerali (CON/2003/12), ĠU C 165, 16.7.2003, pġ. 6.
26/06/2003
Opinjoni dwar arranġamenti ta’ sigurta` finanzjarja fi swieq finanzjarji, li timplimenta d-Direttiva 2002/47/KE (CON/2003/11), L-Awstrija, 26.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Opinjoni dwar servizzi ta’ investiment u swieq irregolati (CON/2003/9), ĠU C 144, 20.6.2003, pġ. 6.
20/06/2003
Opinjoni dwar ir-riforma leġiżlattiva tal-liġi bankarja u finanzjarja (CON/2003/10), L-Isvezja, 20.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Opinjoni dwar l-Att dwar il-Kambju ta' Flus Barranin 2003 u l-emenda għall-Att dwar it-Trasferimenti bejn il-Fruntieri  (CON/2003/8), L-Awstrija, 5.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2003
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta’ Gwida tal-BĊE tat-2 ta’ Mejju 2003 dwar il-ħtiġiet tar-rappurtaġġ ta’ l-istatistika tal-BĊE fil-qasam tal-bilanċi tal-pagamenti u ta’ l-istatistika fl-investimenti internazzjonali, u l-mudell tal-forma tar-riservi internazzjonali (BĊE/2003/7), ĠU L 131, 28.5.2003, pġ. 20.
07/05/2003
Linja ta' Gwida tal-BĊE ta' l-4 ta' April, 2003, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2001/3 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET), kif emendata fis-27 ta' Frar, 2002 (BĊE/2003/6), ĠU L 113, 7.5.2003, pġ. 10.
07/05/2003
Opinjoni dwar Digriet Irjali li jittratta s-suq barra l-kambju għal linear bonds, strips u ċertifikati tat-teżor (CON/2003/7), Il-Belġju, 7.5.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2003
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni dwar l-appuntament ta’ membru ġdid tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2003/6), ĠU C 105, 1.5.2003, pġ. 37.
29/04/2003
Opinjoni dwar id-data ta’ statistika biex tintuża għall-aġġustament ta' l-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (CON/2003/5), ĠU C 102, 29.4.2003, pġ. 11.
01/04/2003
ID-Deċiżjoni tal-Kunsill, li qed jiltaqa’ fil-kompożizzjoni tal-Kapijiet ta’ l-Istat jew tal-Gvern tal-21 ta’ Marzu, 2003 fuq l-emenda ta’ l-Artikolu 10.2 ta’ l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-BĊE (2003/223/KE) ĠU L 83, 1.4.2003, pġ. 66.
28/03/2003
Opinjoni dwar l-emendi għall-Istatut tal-Bank of Greece (CON/2003/4), Il-Greċja, 28.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2003
Test ikkonsolidat mhux uffiċjali [kif ikkoreġut mill-verżjoni korretta, ippubblikata fil-ĠU L 287, 14.11.2000, p. 68, u emendat bil-Linja Gwida BĊE/2003/5]. Prodott mill-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej  26.3.2003.
25/03/2003
Linja ta’ Gwida tal-BĊE ta’ l-20 ta’ Marzu, 2003 dwar l-infurzar ta’ miżuri kontra r-riproduzzjonijiet tal-karti tal-flus ta’ l-euro irregolari u dwar il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus ta’ l-euro (BĊE/2003/5), ĠU L 78, 25.3.2003, pġ. 20.Aktar tagħrif
25/03/2003
Mhux aktar fis-seħħ: Id-Deċiżjoni tal-BĊE ta’ l-20 ta’ Marzu, 2003 dwar id-denominazzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-reproduzzjoni, il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus ta' l-euro (BĊE/2003/4), ĠU L 78, 25.3.2003, pġ. 16.
05/03/2003
Opinjoni dwar l-emendi għall-iStatut dwar is-Sveriges Riksbank u l-Att dwar ir-Riksdag  (CON/2003/3), L-Isvezja, 5.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
Mhux aktar fis-seħħ: Id-Deċiżjoni tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2002 rigward il-kontijiet annwali tal-BĊE (BĊE/2002/11), ĠU L 58, 3.3.2003, pġ. 38.
03/03/2003
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru, 2002 dwar il-qafas legali tal-kontijiet u tar-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2002/10), ĠU L 58, 3.3.2003, pġ. 1.
28/02/2003
Opinjoni dwar is-sostituzzjoni ta' l-Att dwar il-Kummerċ Finanzjarju, u l-Att dwar il-Mortgage Loans u l-Mortgage Bonds (CON/2003/2), Id-Danimarka, 28.2.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2003
Opinjoni dwar l-emenda tar-regoli dwar ir-rappurtaġġ tad-data dwar il-bilanċ tal-pagament (CON/2003/1), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 17.1.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language