2003

18/12/2003
Atzinums par grozījumiem Banco de Portugal statūtos (CON/2003/29), Portugāle, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Atzinums par grozījumiem Banco de España statūtos (CON/2003/28), Spānija, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2003
ECB Lēmums (2003. gada 28. novembris) par 2004. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2003/15), OV L 324, 11.12.2003, 57. lpp..
06/12/2003
Atzinums par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un tiešajām ārvalstu investīcijām (CON/2003/26), OV C 296, 6.12.2003, 5. lpp..
02/12/2003
Atzinums par Nacionālo pētniecības, tehnoloģijas un attīstības fondu (CON/2003/27), Austrija, 2.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Atzinums par grozījumiem Likumā par finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nolūkā novēršanu un grozījumiem citos likumos (CON/2003/25), Beļģija, 25.11.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Atzinums par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bill (No. 2) 2003 (CON/2003/24), Īrija, 19.11.2003.
15/11/2003
ECB Lēmums (2003. gada 7. novembris) par to aizņēmuma un aizdevuma operāciju administrēšanu, ko Eiropas Kopiena veic, īstenojot vidēja termiņa finanšu palīdzības sistēmu (ECB/2003/14), OV L 297, 15.11.2003, 35. lpp..
31/10/2003
ECB Pamatnostādne (2003. gada 23. oktobris) par iesaistīto dalībvalstu darījumiem ar savu apgrozības kapitālu ārvalstu valūtā atbilstoši 31.3. pantam Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB statūtos (ECB/2003/12), OV L 283, 31.10.2003, 81. lpp..
24/10/2003
Atzinums par De Nederlandsche Bank un Nīderlandes Pensiju un apdrošināšanas uzraudzības iestādes apvienošanos (CON/2003/23), Nīderlande, 24.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2003
Atzinums par grozījumiem Suomen Pankki statūtos un ar tiem saistītajos tiesību aktos (CON/2003/22), Somija, 15.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2003
Atzinums par pārredzamības prasībām informācijai, kas attiecas uz emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū (CON/2003/21), OV C 242, 9.10.2003, 6. lpp..
02/10/2003
ECB Regula (EK) Nr. 1745/2003 (2003. gada 12. septembris) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9), OV L 250, 2.10.2003, 10. lpp..
02/10/2003
ECB Regula (EK) Nr. 1746/2003 (2003. gada 18. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2003/10), OV L 250, 2.10.2003, 17. lpp..
26/09/2003
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2003. gada 6. februāris) par dažām ECB statistikas ziņošanas prasībām un procedūrām, kas valstu centrālajām bankām jāievēro, paziņojot statistikas informāciju monetārās un banku statistikas jomā (ECB/2003/2), OV L 241, 26.9.2003, 1. lpp..
25/09/2003
Atzinums par Līguma par Eiropas Konstitūciju projektu (CON/2003/20), OV C 229, 25.9.2003, 7. lpp..
23/09/2003
17. pants Aktā par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā OV L 236, 23.9.2003, 38. lpp..
23/09/2003
Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā OV L 236, 23.9.2003, 33. lpp..
06/09/2003
Atzinums par ieteikumu attiecībā uz grozījumiem Monetārajā nolīgumā starp Itālijas Republiku, kura pārstāv Eiropas Kopienu, un Vatikānu, kuru pārstāv Svētais Krēsls (CON/2003/18), OV C 212, 6.9.2003, 10. lpp..
04/09/2003
Atzinums par uzraudzību finanšu nozarē un finanšu pakalpojumu jomā (CON/2003/19), Beļģija, 4.9.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Atzinums par Likumu par reģionālo valsts banku hipotekāro ķīlu zīmju nodaļām un par grozījumiem citos tiesību aktos (CON/2003/17), Austrija, 27.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Atzinums par analīzi un sadarbību saistībā ar viltotām euro monētām (CON/2003/16), OV C 202, 27.8.2003, 31. lpp..
08/08/2003
Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos (CON/2003/15), Zviedrija, 8.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Atzinums par maksājumu sistēmām, maksājumu infrastruktūrām un maksāšanas instrumentiem (CON/2003/14), Itālija, 7.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Atzinums par ieteikumu attiecībā uz jaunā ECB priekšsēdētāja iecelšanu (CON/2003/13), OV C 187, 7.8.2003, 16. lpp..
16/07/2003
Atzinums par valsts ceturkšņa finanšu kontiem (CON/2003/12), OV C 165, 16.7.2003, 6. lpp..
26/06/2003
Atzinums par Federālo likumu par finanšu nodrošinājuma līgumiem finanšu tirgos, ar kuru īsteno Direktīvu 2002/47/EK (CON/2003/11), Austrija, 26.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Atzinums par ieguldījumu pakalpojumiem un regulētiem tirgiem (CON/2003/9), OV C 144, 20.6.2003, 6. lpp..
20/06/2003
Atzinums par banku un finanšu likumu reformu (CON/2003/10), Zviedrija, 20.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Atzinums par 2003. gada Ārvalstu valūtu likumu un grozījumiem Pārrobežu pārskaitījumu likumā (CON/2003/8), Austrija, 5.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2003
ECB Pamatnostādne (2003. gada 4. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2001/3 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET), kurā grozījumi izdarīti 2002. gada 27. februārī (ECB/2003/6), OV L 113, 7.5.2003, 10. lpp..
07/05/2003
Atzinums par Lineāro obligāciju, sadalīto obligāciju un valsts kases vekseļu ārpusbiržas tirgus likumu (CON/2003/7), Beļģija, 7.5.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2003
Atzinums par ieteikumu attiecībā uz jauna ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2003/6), OV C 105, 1.5.2003, 37. lpp..
29/04/2003
Atzinums par statistikas datiem, ko izmantot ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas koriģēšanai (CON/2003/5), OV C 102, 29.4.2003, 11. lpp..
01/04/2003
Valstu vai valdību vadītāju Padomes Lēmums (2003. gada 21. marts) par Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 10.2. panta grozījumiem OV L 83, 1.4.2003, 66. lpp..
28/03/2003
Atzinums par grozījumiem Bank of Greece statūtos (CON/2003/4), Grieķija, 28.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2003
Neoficiāls konsolidēts teksts [ar labojumiem, kas publicēti OV L 287, 14.11.2000., 68. lpp., un grozījumiem, kas veikti ar Pamatnostādni ECB/2003/5]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs 26.3.2003.
25/03/2003
ECB Pamatnostādne (2003. gada 20. marts) par pasākumu īstenošanu, lai novērstu euro banknošu neatļautu atveidošanu, un par euro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2003/5), OV L 78, 25.3.2003, 20. lpp..Papildus informācija
25/03/2003
uz sākumu: ECB Lēmums (2003. gada 20. marts) par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2003/4), OV L 78, 25.3.2003, 16. lpp..
05/03/2003
Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos un grozījumiem Likumā par Riksdag (CON/2003/3), Zviedrija, 5.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
uz sākumu: ECB Lēmums (2002. gada 5. decembris) par ECB gada pārskatiem (ECB/2002/11), OV L 58, 3.3.2003, 38. lpp..
03/03/2003
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2002. gada 5. decembris), par uzskaites un finanšu paziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2002/10), OV L 58, 3.3.2003, 1. lpp..
28/02/2003
Atzinums par Finanšu uzņēmējdarbības likuma un Hipotekāro aizdevumu un hipotekāro ķīlu zīmju likuma aizstāšanu (CON/2003/2), Dānija, 28.2.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2003
Atzinums par grozījumiem noteikumos par maksājumu bilances datu paziņošanu (CON/2003/1), Nīderlande, 17.1.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language