Menu

2003

18/12/2003
Nuomonė dėl Banco de Portugal statuto dalinio pakeitimo (CON/2003/29), Portugalija, 2003 12 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Nuomonė dėl Banco de España statuto dalinio pakeitimo (CON/2003/28), Ispanija, 2003 12 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2003
2003 m. lapkričio 28 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2004 metais patvirtinimo (ECB/2003/15), OL L 324, 2003 12 11, p. 57.
06/12/2003
Nuomonė dėl Bendrijos statistinės informacijos dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų (CON/2003/26), OL C 296, 2003 12 6, p. 5.
02/12/2003
Nuomonė dėl Nacionalinio mokslinių tyrimų, technologijos ir taikomosios veiklos fondo (CON/2003/27), Austrija, 2003 12 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Nuomonė dėl Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimo tikslais prevencijos įstatymo ir kitų įstatymų dalinių pakeitimų (CON/2003/25), Belgija, 2003 11 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland įstatymo projekto (CON/2003/24), Airija, 2003 11 19.
15/11/2003
2003 m. lapkričio 7 d. ECB sprendimas dėl Europos bendrijos skolinimosi ir skolinimo operacijų, įvykdytų pagal vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą, administravimo (ECB/2003/14), OL L 297, 2003 11 15, p. 35.
31/10/2003
2003 m. spalio 23 d. ECB gairės dalyvaujančių valstybių narių sandoriams apyvartinėmis užsienio valiutos lėšomis pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 31.3 straipsnį (ECB/2003/12), OL L 283, 2003 10 31, p. 81.
24/10/2003
Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank ir Nyderlandų pensijų ir draudimo priežiūros tarnybos susijungimo (CON/2003/23), Nyderlandai, 2003 10 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2003
Nuomonė dėl Suomen Pankki statuto ir susijusių teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2003/22), Suomija, 2003 10 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2003
Nuomonė dėl skaidrumo reikalavimų informacijai apie emitentus, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje (CON/2003/21), OL C 242, 2003 10 9, p. 6.
02/10/2003
2003 m. rugsėjo 12 d. ECB reglamentas dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9), OL L 250, 2003 10 2, p. 10.
02/10/2003
2003 m. rugsėjo 18 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1746/2003, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2003/10), OL L 250, 2003 10 2, p. 17.
26/09/2003
Nebegalioja: 2003 m. vasario 6 d. ECB gairės dėl tam tikrų ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos (ECB/2003/2), OL L 241, 2003 9 26, p. 1.
25/09/2003
Nuomonė dėl Sutarties dėl Europos Konstitucijos priėmimo projekto (CON/2003/20), OL C 229, 2003 9 25, p. 7.
23/09/2003
Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų 17 straipsnis OL L 236, 2003 9 23, p. 38.
23/09/2003
Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų OL L 236, 2003 9 23, p. 33.
06/09/2003
Nuomonė dėl rekomendacijos dėl, Europos bendrijos vardu, Italijos Respublikos ir, Vatikano Miesto Valstybės vardu, Šventojo sosto Susitarimo dėl pinigų dalinių pakeitimų (CON/2003/18), OL C 212, 2003 9 6, p. 10.
04/09/2003
Nuomonė dėl finansų sektoriaus ir finansinių paslaugų prudencinės priežiūros (CON/2003/19), Belgija, 2003 9 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Nuomonė dėl regioninių viešųjų bankų hipotekos lakštų skyriaus ir kitų aktų dalinių pakeitimų (CON/2003/17), Austrija, 2003 8 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Nuomonė dėl analizės ir bendradarbiavimo ryšium su padirbtų eurų monetų padirbinėjimu (CON/2003/16), OL C 202, 2003 8 27, p. 31.
08/08/2003
Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuto dalinių pakeitimų (CON/2003/15), Švedija, 2003 8 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Nuomonė dėl mokėjimo sistemų, mokėjimo infrastruktūrų ir mokėjimo priemonių (CON/2003/14), Italija, 2003 8 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Nuomonė dėl rekomendacijos dėl naujo ECB pirmininko paskyrimo (CON/2003/13), OL C 187, 2003 8 7, p. 16.
16/07/2003
Nuomonė dėl ketvirtinės finansinės atskaitomybės valdžios sektoriui (CON/2003/12), OL C 165, 2003 7 16, p. 6.
26/06/2003
Nuomonė dėl Direktyvą 2002/47/EB įgyvendinančių susitarimų dėl finansinio įkaito finansų rinkose (CON/2003/11), Austrija, 2003 6 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Nuomonė dėl investavimo paslaugų ir reguliuojamų rinkų (CON/2003/9), OL C 144, 2003 6 20, p. 6.
20/06/2003
Nuomonė dėl bankininkystės ir finansų įstatymų leidimo reformos (CON/2003/10), Švedija, 2003 6 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Nuomonė dėl 2003 m. Akto dėl užsienio valiutos ir Akto dėl tarptautinių pervedimų dalinio pakeitimo (CON/2003/8), Austrija, 2003 6 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2003
2003 m. balandžio 4 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2001/3 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (Target) su pakeitimais, padarytais 2002 m. vasario 27 d. (ECB/2003/6), OL L 113, 2003 5 7, p. 10.
07/05/2003
Nuomonė dėl Prekybos linijinėmis obligacijomis, išskaidytomis linijinėmis obligacijomis ir valstybės iždo vekseliais ne biržoje karališkojo dekreto (CON/2003/7), Belgija, 2003 5 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2003
Nuomonė dėl rekomendacijos dėl naujo ECB vykdomosios valdybos nario paskyrimo (CON/2003/6), OL C 105, 2003 5 1, p. 37.
29/04/2003
Nuomonė dėl statistinių duomenų, naudojamų tikslinant ECB kapitalo pasirašymo raktą (CON/2003/5), OL C 102, 2003 4 29, p. 11.
01/04/2003
2003 m. kovo 21 d. Tarybos, susitikusios valstybių arba vyriausybių vadovų sudėties, sprendimas dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 10.2 straipsnio pakeitimo OL L 83, 2003 4 1, p. 66.
28/03/2003
Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų (CON/2003/4), Graikija, 2003 3 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2003
Neoficiali suvestinė redakcija [pataisyta korigendumu, paskelbta OL L 287, 2000.11.14, p.68, ir iš dalies pakeista Gairėmis ECB/2003/5]. Sudarė Europos Bendrijų oficialių leidinių biuras 2003 3 26.
25/03/2003
2003 m. kovo 20 d. ECB gairės dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos (ECB/2003/5), OL L 78, 2003 3 25, p. 20.Papildoma informacija
25/03/2003
Nebegalioja: 2003 m. kovo 20 d. ECB sprendimas dėl euro banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (ECB/2003/4), OL L 78, 2003 3 25, p. 16.
05/03/2003
Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuto ir Riksdag akto dalinių pakeitimų (CON/2003/3), Švedija, 2003 3 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
Nebegalioja: 2002 m. gruodžio 5 d. ECB sprendimas dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2002/11), OL L 58, 2003 3 3, p. 38.
03/03/2003
Nebegalioja: 2002 m. gruodžio 5 d. ECB gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2002/10), OL L 58, 2003 3 3, p. 1.
28/02/2003
Nuomonė dėl Finansinio verslo akto bei Hipotekinių paskolų ir hipotekos lakštų akto pakeitimo (CON/2003/2), Danija, 2003 2 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2003
Nuomonė dėl mokėjimo balanso duomenų pateikimo taisyklių dalinio pakeitimo (CON/2003/1), Nyderlandai, 2003 1 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language