Menu

2003

18/12/2003
Lausunto Banco de Portugalin perussäännön muuttamisesta (CON/2003/29), Portugali, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Lausunto Banco de Españan perussäännön muuttamisesta (CON/2003/28), Espanja, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2003
EKP:n päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2003, vuonna 2004 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2003/15), EUVL L 324, 11.12.2003, s. 57.
06/12/2003
Lausunto maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (CON/2003/26), EUVL C 296, 6.12.2003, s. 5.Lisätietoja
02/12/2003
Lausunto kansallinen tutkimuksen, tekniikan ja kehityksen rahastosta (CON/2003/27), Itävalta, 2.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Lausunto rahoitusjärjestelmien rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (CON/2003/25), Belgia, 25.11.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Lausunto Central Bank and Financial Services Authoritysta annetusta vuoden 2003 laista (nro 2) (CON/2003/24), Irlanti, 19.11.2003.
15/11/2003
EKP:n päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2003, niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää (EKP/2003/14), EUVL L 297, 15.11.2003, s. 35.Lisätietoja
31/10/2003
EKP:n päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2003, vuonna 2003 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn päätöksen EKP/2002/12 muuttamisesta (EKP/2003/13), EUVL L 283, 31.10.2003, s. 87.
31/10/2003
EKP:n suuntaviivat, annettu 23 päivänä lokakuuta 2003, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 31.3 artiklan perusteella rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamia toimia varten (EKP/2003/12), EUVL L 283, 31.10.2003, s. 81.Lisätietoja
24/10/2003
Lausunto De Nederlandsche Bankin ja Alankomaiden eläke- ja vakuutusasioiden valvontaviranomaisen sulautumisesta (CON/2003/23), Alankomaat, 24.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2003
EKP:n suositus, annettu 3 päivänä lokakuuta 2003 Euroopan unionin neuvostolle, Banque centrale du Luxembourgin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2003/11), EUVL C 247, 15.10.2003, s. 16.
15/10/2003
Lausunto Suomen Pankista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (CON/2003/22), Suomi, 15.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
09/10/2003
Lausunto säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvistä avoimuusvaatimuksista (CON/2003/21), EUVL C 242, 9.10.2003, s. 6.Lisätietoja
02/10/2003
EKP:n asetus (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9), EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.Lisätietoja
02/10/2003
EKP:n asetus (EY) N:o 1746/2003, annettu 18 päivänä syyskuuta 2003, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) muuttamisesta (EKP/2003/10), EUVL L 250, 2.10.2003, s. 17.
26/09/2003
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä EKP:n tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä (EKP/2003/2), EUVL L 241, 26.9.2003, s. 1.
25/09/2003
Lausunto ehdotuksesta sopimukseksi Euroopan perustuslaista (CON/2003/20), EUVL C 229, 25.9.2003, s. 7.Lisätietoja
23/09/2003
Asiakirjan Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu 17 artikla EUVL L 236, 23.9.2003, s. 38.
23/09/2003
Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.
06/09/2003
Lausunto Euroopan yhteisön puolesta toimivan Italian tasavallan ja Vatikaanivaltion, jota edustaa Pyhä istuin, välillä valuuttasuhteista tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta suosituksesta (CON/2003/18), EUVL C 212, 6.9.2003, s. 10.Lisätietoja
04/09/2003
Lausunto rahoitussektorin ja rahoituspalvelujen toiminnan vakauden valvonnasta (CON/2003/19), Belgia, 4.9.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Lausunto alueellisten julkisten rahoituslaitosten kiinnitysluottopankkeja koskevasta laista ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (CON/2003/17), Itävalta, 27.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Lausunto väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (CON/2003/16), EUVL C 202, 27.8.2003, s. 31.Lisätietoja
08/08/2003
Lausunto Sveriges riksbankin perussäännön muuttamisesta (CON/2003/15), Ruotsi, 8.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Lausunto maksujärjestelmistä, maksurakenteista ja maksuvälineistä (CON/2003/14), Italia, 7.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Lausunto EKP:n uuden pääjohtajan nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2003/13), EUVL C 187, 7.8.2003, s. 16.Lisätietoja
16/07/2003
Lausunto julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (CON/2003/12), EUVL C 165, 16.7.2003, s. 6.Lisätietoja
09/07/2003
Malli EKP:n ja [liittyvän valtion kansallisen keskuspankin] välinen sopimus EUVL C 160, 9.7.2003, s. 7.
01/07/2003
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [1 a)-c)] 1.7.2003.
26/06/2003
Rahoitusvakuusjärjestelyt rahoitusmarkkinoilla, direktiivin 2000/47/EY täytäntöönpano (CON/2003/11), Itävalta, 26.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Lausunto sijoituspalveluista ja säännellyistä markkinoista (CON/2003/9), EUVL C 144, 20.6.2003, s. 6.Lisätietoja
20/06/2003
Lausunto pankki- ja rahoituslainsäädännön uudistuksesta (CON/2003/10), Ruotsi, 20.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Lausunto valuutanvaihtoa koskevasta vuoden 2003 laista ja maasta toiseen tehtäviä siirtoja koskevan lain muuttamisesta (CON/2003/8), Itävalta, 5.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2003
Ei enää voimassa: EKP:n suositus, annettu 2 päivänä toukokuuta 2003, maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2003/8), EUVL C 126, 28.5.2003, s. 7.
28/05/2003
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 2 päivänä toukokuuta 2003, maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2003/7), EUVL L 131, 28.5.2003, s. 20.
07/05/2003
EKP:n suuntaviivat, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2003, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2001/3, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 27 päivänä helmikuuta 2002 annetuilla suuntaviivoilla, muuttamisesta (EKP/2003/6), EUVL L 113, 7.5.2003, s. 10.
07/05/2003
Lausunto lineaarisille joukkovelkakirjalainoille, stripeille ja valtion obligaatioille tarkoitettuja pörssimarkkinoiden ulkopuolisia markkinoita koskevasta kuninkaan asetuksesta (CON/2003/7), Belgia, 7.5.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2003
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2003/6), EUVL C 105, 1.5.2003, s. 37.Lisätietoja
29/04/2003
Lausunto EKP:n pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen mukauttamiseen tarvittavista tilastotiedoista (CON/2003/5), EUVL C 102, 29.4.2003, s. 11.Lisätietoja
01/04/2003
Valtion- ja hallituksen päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta EUVL L 83, 1.4.2003, s. 66.
28/03/2003
Lausunto Kreikan keskuspankin perussäännön muuttamisesta (CON/2003/4), Kreikka, 28.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/03/2003
EKP:n suositus, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan unionin neuvostolle Deutsche Bundesbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2003/3), EUVL C 75, 27.3.2003, s. 11.
26/03/2003
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [sellaisena kuin se on oikaistuna (EYVL L 287, 14.11.2000, s. 68) ja muutettuna suuntaviivoilla EKP/2003/5] 26.3.2003.
25/03/2003
EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2003, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan (EKP/2003/5), EUVL L 78, 25.3.2003, s. 20.Lisätietoja
25/03/2003
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2003, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EKP/2003/4), EUVL L 78, 25.3.2003, s. 16.
05/03/2003
Lausunto Sveriges Riksbankista annetun lain ja Riksdagista annetun lain muuttamisesta (CON/2003/3), Ruotsi, 5.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2002, EKP:n tilinpäätöksestä (EKP/2002/11), EUVL L 58, 3.3.2003, s. 38.
03/03/2003
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 5 päivänä joulukuuta 2002, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2002/10), EUVL L 58, 3.3.2003, s. 1.
28/02/2003
Lausunto rahoitustoimintaa koskevan lain sekä kiinnelainoja ja kiinneobligaatioita koskevan lain korvaamisesta (CON/2003/2), Tanska, 28.2.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2003
Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 10.6 artiklan nojalla annettu suositus neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta (EKP/2003/1), EUVL C 29, 7.2.2003, s. 6.
17/01/2003
Lausunto maksutasetietojen ilmoittamista koskevien sääntöjen muuttamisesta (CON/2003/1), Alankomaat, 17.1.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language