2003

18/12/2003
Arvamus Banco de Portugal [Portugali keskpanga] põhikirja muutmise kohta, Portugal (CON/2003/29), Portugal, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Arvamus Banco de España [Hispaania keskpanga] põhikirja muutmise kohta (CON/2003/28), Hispaania, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2003
EKP otsus 2004. aastal käibele lastavate müntide koguse kinnitamise kohta, 28.11.2003 (EKP/2003/15), ELT L 324, 11.12.2003, lk 57.
06/12/2003
Arvamus ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenustekaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta (CON/2003/26), ELT C 296, 6.12.2003, lk 5.
02/12/2003
Arvamus riikliku uurimise, tehnoloogia ja arenduse sihtasutuse kohta (CON/2003/27), Austria, 2.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Arvamus, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesuks kasutamise vältimise seaduse ja teiste seaduste muutmist (CON/2003/25), Belgia, 25.11.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Arvamus Central Bank and Financial Services Authority of Ireland [Iirimaa keskpanga] seaduse (nr 2) 2003 kohta (CON/2003/24), Iirimaa, 19.11.2003.
15/11/2003
EKP otsus Euroopa Ühenduse laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemis, 7.11.2003 (EKP/2003/14), ELT L 297, 15.11.2003, lk 35.
31/10/2003
EKP suunis, mis käsitleb osalevate liikmesriikide tehinguid oma välisvaluuta jooksvate saldodega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 31.3 kohaselt, 23.10.2003  (EKP/2003/12), ELT L 283, 31.10.2003, lk 81.
24/10/2003
Arvamus De Nederlandsche Bank [Hollandi keskpanga] ja Hollandi pensioni ja kindlustuse järelevalve sihtasutuse ühinemise kohta (CON/2003/23), Madalmaad, 24.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2003
Arvamus Suomen Pankki [Soome keskpanga] põhikirja ja sellega seonduvate seaduste muutmise kohta (CON/2003/22), Soome, 15.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2003
Arvamus, mis käsitleb läbipaistvuse nõuedeid seoses teabega emiteerijate kohta, kelle väärtpaberitega on lubatud reguleeritud turul kaubelda (CON/2003/21), ELT C 242, 9.10.2003, lk 6.
02/10/2003
EKP määrus (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta, 12.09.2003 (EKP/2003/9), ELT L 250, 2.10.2003, lk 10.
02/10/2003
EKP määrus (EÜ) nr 1746/2003, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta, 18.9.2003 (EKP/2003/10), ELT L 250, 2.10.2003, lk 17.
26/09/2003
Kehtivus lõppenud: EKP suunis teatavate EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta ja riikide keskpankade poolt rahandus- ja pangandusstatistika andmete esitamise korra kohta, 6.02.2003 (EKP/2003/2), ELT L 241, 26.9.2003, lk 1.
25/09/2003
Arvamus seoses Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõuga (CON/2003/20), ELT C 229, 25.9.2003, lk 7.
23/09/2003
Artikkel 17 aktis Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta ELT L 236, 23.9.2003, lk 38.
23/09/2003
Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta ELT L 236, 23.9.2003, lk 33.
06/09/2003
Arvamus seoses soovitusega Itaalia Vabariigi, Euroopa Ühenduse nimel, ja Püha Tooli, Vatikani Linnriigi nimel, vahelise valuutalepingu muutmise kohta (CON/2003/18), ELT C 212, 6.9.2003, lk 10.
04/09/2003
Arvamus finantssektori ja finantsteenuste usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve kohta (CON/2003/19), Belgia, 4.9.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Arvamus seoses avaliku sektori regionaalsete pankade hüpoteekvõlakirjade osakonnaga ja teiste õigusaktide muudatustega (CON/2003/17), Austria, 27.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Arvamus analüüsi ja koostöö kohta võltsitud euro müntide osas (CON/2003/16), ELT C 202, 27.8.2003, lk 31.
08/08/2003
Arvamus Sveriges Riksbank [Rootsi keskpanga] põhikirja muutmise kohta (CON/2003/15), Rootsi, 8.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Arvamus maksesüsteemide, makse infrastruktuuri ja makseinstrumentide kohta (CON/2003/14), Itaalia, 7.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Arvamus seoses soovitusega EKP uue presidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2003/13), ELT C 187, 7.8.2003, lk 16.
16/07/2003
Arvamus seoses kvartali finantskontodega üldiseks juhtimiseks (CON/2003/12), ELT C 165, 16.7.2003, lk 6.
26/06/2003
Arvamus finantsturgude finantstagatiste kokkuleppete kohta, direktiivi 2002/47/EÜ rakendamine (CON/2003/11), Austria, 26.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Arvamus investeerimisteenuste ja reguleeritud turgude kohta (CON/2003/9), ELT C 144, 20.6.2003, lk 6.
20/06/2003
Arvamus pangandus- ja finantsõiguse seadusandliku reformi kohta (CON/2003/10), Rootsi, 20.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Arvamus 2003. aasta välisvaluutaseaduse ja piiriüleste ülekannete seaduse muutmise kohta (CON/2003/8), Austria, 5.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2003
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2001/3 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta, mida on muudetud 27.2.2002; 4.4.2003 (EKP/2003/6), ELT L 113, 7.5.2003, lk 10.
07/05/2003
Arvamus börsiväliste samatingimuslike võlakirjade, iseseisva kupongiga võlakirjade ja riigi sertifikaatide kuningriigi määruse kohta (CON/2003/7), Belgia, 7.5.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2003
Arvamus seoses soovitusega EKP juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2003/6), ELT C 105, 1.5.2003, lk 37.
29/04/2003
Arvamus statistiliste andmete kohta, mida kasutatakse EKP kapitali märkimise aluse korrigeerimiseks (CON/2003/5), ELT C 102, 29.4.2003, lk 11.
01/04/2003
Riigipeade või valitsusjuhtide koosseisus kokku tulnud nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 10.2 muutmist, 21. 03.2003 ELT L 83, 1.4.2003, lk 66.
28/03/2003
Arvamus Bank of Greece [Kreeka keskpanga] põhikirja muutmise kohta (CON/2003/4), Kreeka, 28.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2003
Mitteametlik konsolideeritud tekst [parandus avaldatud EÜT L 287, 14.11.2000, lk 68; muudetud suunisega EKP/2003/5]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt. 26.3.2003.
25/03/2003
EKP suunis meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta, 20.03.2003 (EKP/2003/5), ELT L 78, 25.3.2003, lk 20.Täiendav teave
25/03/2003
Kehtivus lõppenud: EKP otsus euro pangatähtede nimiväärtuste, iseloomulike tunnuste, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta, 20.03.2003 (EKP/2003/4), ELT L 78, 25.3.2003, lk 16.
05/03/2003
Arvamus Sveriges Riksbank [Rootsi keskpanga] põhikirja ja Riksdag [Rootsi parlamendi] seaduse muutmise kohta (CON/2003/3), Rootsi, 5.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
Kehtivus lõppenud: EKP otsus EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 5. detsember 2002  (EKP/2002/11), ELT L 58, 3.3.2003, lk 38.
03/03/2003
Kehtivus lõppenud: EKP suunis raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusliku raamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 5. detsember 2002  (EKP/2002/10), ELT L 58, 3.3.2003, lk 1.
28/02/2003
Arvamus seoses finantstegevuse seaduse ning hüpoteeklaenude ja võlakirjade seaduse asendamisega (CON/2003/2), Taani, 28.2.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2003
Arvamus maksebilansi andmete aruandluse reeglite muutmise kohta (CON/2003/1), Madalmaad, 17.1.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language