2003

18/12/2003
Udtalelse om statutten for Banco de Portugal (CON/2003/29), Portugal, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Udtalelse om statutten for Banco de Espana (CON/2003/28), Spanien, 18.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2003
ECB's beslutning af 28. november 2003 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2004 (ECB/2003/15), EUT L 324 af 11.12.2003, s. 57.
06/12/2003
Udtalelse om EF-statistikker over betalingsbalancer, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (CON/2003/26), EUT C 296 af 6.12.2003, s. 5.Læs mere
02/12/2003
Udtalelse om the National Fond for Research, Technology and Development (Nationalfonden for Forskning, Teknologi og Udvikling) (CON/2003/27), Østrig, 2.12.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Udtalelse om ændring af loven til forhindring af brug af det finansielle system til hvidvaskning af penge samt af andre love (CON/2003/25), Belgien, 25.11.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Udtalelse om The Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (Nr. 2) 2003 (CON/2003/24), Irland, 19.11.2003.
15/11/2003
ECB's afgørelse af 7. november 2003 om forvaltningen af lånoptagelses- og långivningstransaktioner indgået af Det Europæiske Fællesskab under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte (ECB/2003/14), EUT L 297 af 15.11.2003, s. 35.Læs mere
31/10/2003
ECB's beslutning af 23. oktober 2003 om ændring af beslutning ECB/2002/12 af 19. december 2002 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2003 (ECB/2003/13), EUT L 283 af 31.10.2003, s. 87.
31/10/2003
ECB's retningslinje af 23. oktober 2003 om de deltagende medlemsstaters transaktioner med deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer i henhold til artikel 31.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (ECB/2003/12), EUT L 283 af 31.10.2003, s. 81.Læs mere
24/10/2003
Udtalelse om fusion mellem De Nederlandsche Bank og den nederlandske tilsynsmyndighed for pension og forsikring (CON/2003/23), Nederlandene, 24.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2003
ECB's henstilling af 3. oktober 2003. Denne henstilling er rettet til Rådet for Den Europæiske Union vedrørende Banque centrale du Luxembourgs eksterne revisorer (ECB/2003/11), EUT C 247 af 15.10.2003, s. 16.
15/10/2003
Udtalelse om ændring af loven om Suomen Pankki og andre love (CON/2003/22), Finland, 15.10.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2003
Udtalelse om gennemsigtighedskrav til oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til omsætning på et reguleret marked (CON/2003/21), EUT C 242 af 9.10.2003, s. 6.Læs mere
02/10/2003
ECB's forordning af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9), EUT L 250 af 2.10.2003, s. 10.Læs mere
02/10/2003
ECB's forordning (EF) Nr. 1746/2003 af 18. september 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2003/10), EUT L 250 af 2.10.2003, s. 17.
26/09/2003
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 6. februar 2003 om visse krav fra ECB til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område (ECB/2003/2), EUT L 241 af 26.9.2003, s. 1.
25/09/2003
Udtalelse om udkast til traktat om en forfatning for Europa (CON/2003/20), EUT C 229 af 25.9.2003, s. 7.Læs mere
23/09/2003
Artikel 17 i Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union EUT L 236 af 23.9.2003, s. 38.
23/09/2003
Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.
06/09/2003
Udtalelse om henstilling om ændring af den monetære konvention mellem Den Italienske Republik, på vegne af Det Europæiske Fællesskab, og Pavestolen, på vegne af Vatikanstaten (CON/2003/18), EUT C 212 af 6.9.2003, s. 10.Læs mere
04/09/2003
Udtalelse om tilsyn med den finansielle sektor og finansielle tjenesteydelser (CON/2003/19), Belgien, 4.9.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Udtalelse om afdeling for realkreditobligationer for de regionale offentlige banker, og ændringer til andre love (CON/2003/17), Østrig, 27.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Udtalelse om analyse og samarbejde i forbindelse med falske mønter (CON/2003/16), EUT C 202 af 27.8.2003, s. 31.Læs mere
08/08/2003
Udtalelse om ændring af lov om Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Sverige, 8.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Udtalelse om betalingssystemer, infrastrukturer for betalingssystemer og betalingsinstrumenter (CON/2003/14), Italien, 7.8.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Udtalelse om henstilling om udnævnelse af ny formand for ECB (CON/2003/13), EUT C 187 af 7.8.2003, s. 16.Læs mere
16/07/2003
Udtalelse om kvartalsvise finansielle statuskonti for offentlig forvaltning og service (CON/2003/12), EUT C 165 af 16.7.2003, s. 6.Læs mere
09/07/2003
Skabelon til aftale mellem ECB og [tiltrædende stats nationale centralbank] EUT C 160 af 9.7.2003, s. 7.
01/07/2003
Uofficiel konsolideret tekst [1 a) - c)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 1.7.2003.
26/06/2003
Udtalelse om finansiel sikkerhedsstillelse på finansielle markeder, som gennemfører direktiv 2002/47/EF (CON/2003/11), Østrig, 26.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Udtalelse om investeringsservice og regulerede markeder (CON/2003/9), EUT C 144 af 20.6.2003, s. 6.Læs mere
20/06/2003
Udtalelse om reform af loven om bank- og finansvirksomhed (CON/2003/10), Sverige, 20.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Udtalelse om loven om valuta 2003 og ændring til loven om grænseoverskridende pengeoverførsler. (CON/2003/8), Østrig, 5.6.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2003
Ikke længere gældende: ECB's henstilling af 2. maj 2003 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2003/8), EUT C 126 af 28.5.2003, s. 7.
28/05/2003
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 2. maj 2003 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2003/7), EUT L 131 af 28.5.2003, s. 20.
07/05/2003
ECB's retningslinje af 4. april 2003 om ændring af retningslinje ECB/2001/3 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET), ændret den 27. februar 2002 (ECB/2003/6), EUT L 113 af 7.5.2003, s. 10.
07/05/2003
Udtalelse om kongelig anordning om handel uden om børssystemet med statsobligationer (linear bonds), strips og skatkammerbeviser (CON/2003/7), Belgien, 7.5.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2003
Udtalelse om indstilling om udnævnelse af nyt medlem af ECB's Direktion (CON/2003/6), EUT C 105 af 1.5.2003, s. 37.Læs mere
29/04/2003
Udtalelse om statistiske data til brug ved justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (CON/2003/5), EUT C 102 af 29.4.2003, s. 11.Læs mere
01/04/2003
Afgørelse truffet af Rådet i dets sammensætning af stats- og regeringscheferne af 21. marts 2003 om ændring af artikel 10.2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB EUT L 83 af 1.4.2003, s. 66.
28/03/2003
Udtalelse om ændring af statutten for Bank of Greece (CON/2003/4), Grækenland, 28.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/03/2003
ECB's henstilling af 6. marts 2003 til Rådet for Den Europæiske Union om de eksterne revisorer for Deutsche Bundesbank (ECB/2003/3), EUT C 75 af 27.3.2003, s. 11.
26/03/2003
Uofficiel konsolideret tekst [som ændret ved berigtigelse, offentliggjort i EFT L 287 af 14.11.2000, s.68, og ændret ved retningslinje ECB/2003/5]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 26.3.2003.
25/03/2003
ECB's retningslinje af 20. marts 2003 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2003/5), EUT L 78 af 25.3.2003, s. 20.Læs mere
25/03/2003
Ikke længere gældende: ECB's beslutning af 20. marts 2003 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2003/4), EUT L 78 af 25.3.2003, s. 16.
05/03/2003
Udtalelse om ændring af lov om Sveriges Riksbank samt lov om Riksdag (CON/2003/3), Sverige, 5.3.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 5. december 2002 om ECB's årsregnskab (ECB/2002/11), EUT L 58 af 3.3.2003, s. 38.
03/03/2003
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 5. december 2002 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2002/10), EUT L 58 af 3.3.2003, s. 1.
28/02/2003
Udtalelse om erstatning af loven om finansiel virksomhed og ændring af loven om realkreditlån og realkreditobligationer (CON/2003/2), Danmark, 28.2.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
07/02/2003
Henstilling i henhold til artikel 10.6 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB om Rådets beslutning om ændring af artikel 10.2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (ECB/2003/1), EUT C 29 af 7.2.2003, s. 6.
17/01/2003
Udtalelse om ændring af reglerne om indberetning af betalingsbalancedata (CON/2003/1), Nederlandene, 17.1.2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language