2003

18/12/2003
Stanovisko ke změně statutu Banco de Portugal (CON/2003/29), Portugalsko, 18. 12. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2003
Stanovisko ke změně statutu Banco de España (CON/2003/28), Španělsko, 18. 12. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2003
Rozhodnutí ECB ze dne 28. listopadu 2003 o schválení objemu emise mincí v roce 2004 (ECB/2003/15), Úř. věst. L 324, 11. 12. 2003, s. 57.
06/12/2003
Stanovisko ke statistikám Společenství v oblasti platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (CON/2003/26), Úř. věst. C 296, 6. 12. 2003, s. 5.
02/12/2003
Stanovisko týkající se Národní nadace pro výzkum, technologie a rozvoj (CON/2003/27), Rakousko, 2. 12. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2003
Stanovisko ke změně zákona o předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz a dalších zákonů (CON/2003/25), Belgie, 25. 11. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/11/2003
Stanovisko k návrhu zákona (č. 2) o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland z roku 2003 (CON/2003/24), Irsko, 19. 11. 2003.
15/11/2003
Rozhodnutí ECB ze dne 7. listopadu 2003 o správě přijatých a poskytnutých úvěrů sjednaných Evropským společenstvím v rámci systému střednědobé finanční pomoci (ECB/2003/14), Úř. věst. L 297, 15. 11. 2003, s. 35.
31/10/2003
Obecné zásady ECB ze dne 23. října 2003 pro transakce zúčastněných členských států s jejich devizovými provozními zůstatky podle článku 31.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB (ECB/2003/12), Úř. věst. L 283, 31. 10. 2003, s. 81.
24/10/2003
Stanovisko k fúzi De Nederlandsche Bank a nizozemského Úřadu (nadace) pro dohled nad důchody a pojišťovnictvím  (CON/2003/23), Nizozemsko, 24. 10. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2003
Stanovisko ke změnám statutu Suomen Pankki a souvisejících zákonů (CON/2003/22), Finsko, 15. 10. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2003
Stanovisko k požadavkům transparentnosti informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu  (CON/2003/21), Úř. věst. C 242, 9. 10. 2003, s. 6.
02/10/2003
Nařízení ECB (ES) č. 1745/2003 ze dne 12. září 2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9), Úř. věst. L 250, 2. 10. 2003, s. 10.
02/10/2003
Nařízení ECB (ES) Č. 1746/2003 ze dne 18. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2003/10), Úř. věst. L 250, 2. 10. 2003, s. 17.
26/09/2003
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 6. února 2003 o některých požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech používaných národními centrálními bankami při vykazování statistických informací v oblasti měnové a bankovní statistiky (ECB/2003/2), Úř. věst. L 241, 26. 9. 2003, s. 1.
25/09/2003
Stanovisko k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu  (CON/2003/20), Úř. věst. C 229, 25. 9. 2003, s. 7.
23/09/2003
Článek 17 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 38.
23/09/2003
Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33.
06/09/2003
Stanovisko k doporučení ke změnám Měnové úmluvy mezi Italskou republikou, jménem Evropského Společenství, a Svatým stolcem, jménem Vatikánského městského státu (CON/2003/18), Úř. věst. C 212, 6. 9. 2003, s. 10.
04/09/2003
Stanovisko k obezřetnostnímu dohledu nad finančním sektorem a finančními službami  (CON/2003/19), Belgie, 4. 9. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Stanovisko k odboru pro hypoteční zástavní listy zemských hypotečních bank a ke změnám dalších zákonů (CON/2003/17), Rakousko, 27. 8. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/08/2003
Stanovisko k analýze a spolupráci ohledně padělaných euromincí (CON/2003/16), Úř. věst. C 202, 27. 8. 2003, s. 31.
08/08/2003
Stanovisko ke změnám statutu Sveriges Riksbank  (CON/2003/15), Švédsko, 8. 8. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Stanovisko k platebním systémům, platební infrastruktuře a platebním nástrojům  (CON/2003/14), Itálie, 7. 8. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/08/2003
Stanovisko k doporučení ke jmenování nového prezidenta ECB (CON/2003/13), Úř. věst. C 187, 7. 8. 2003, s. 16.
16/07/2003
Stanovisko ke čtvrtletním finančním účtům vládních institucí (CON/2003/12), Úř. věst. C 165, 16. 7. 2003, s. 6.
26/06/2003
Stanovisko k dohodám o finančním zajištění na finančních trzích, kterými se provádí směrnice 2002/47/ES (CON/2003/11), Rakousko, 26. 6. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2003
Stanovisko týkající se investičních služeb a regulovaných trhů (CON/2003/9), Úř. věst. C 144, 20. 6. 2003, s. 6.
20/06/2003
Stanovisko k legislativní reformě bankovního a finančního práva  (CON/2003/10), Švédsko, 20. 6. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2003
Stanovisko k devizovému zákonu z roku 2003 a ke změně zákona o přeshraničních převodech  (CON/2003/8), Rakousko, 5. 6. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2003
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 4. dubna 2003, kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) ve znění ze dne 27. února 2002 (ECB/2003/6), Úř. věst. L 113, 7. 5. 2003, s. 10.
07/05/2003
Stanovisko ke královskému dekretu o mimoburzovním trhu pro lineární dluhopisy, dluhopisy, jejichž jistina a kupón jsou obchodovány odděleně, a státní pokladniční poukázky (CON/2003/7), Belgie, 7. 5. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/05/2003
Stanovisko k doporučení ke jmenování nového člena Výkonné rady ECB (CON/2003/6), Úř. věst. C 105, 1. 5. 2003, s. 37.
29/04/2003
Stanovisko ke statistickým údajům pro úpravu klíče pro upisování základního kapitálu ECB (CON/2003/5), Úř. věst. C 102, 29. 4. 2003, s. 11.
01/04/2003
Rozhodnutí Rady zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 21. března 2003 o změně článku 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB (2003/223/ES) Úř. věst. L 83, 1. 4. 2003, s. 66.
28/03/2003
Stanovisko ke změnám statutu Bank of Greece  (CON/2003/4), Řecko, 28. 3. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2003
Neoficiální konsolidované znění [ve znění opravy zveřejněné v Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 68 a ve znění obecných zásad ECB/2003/5]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství 26. 3. 2003.
25/03/2003
Obecné zásady ECB ze dne 20. března 2003 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (ECB/2003/5), Úř. věst. L 78, 25. 3. 2003, s. 20.Dodatečné informace
25/03/2003
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 20. března 2003 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2003/4), Úř. věst. L 78, 25. 3. 2003, s. 16.
05/03/2003
Stanovisko ke změnám statutu Sveriges Riksbank a zákona o Riksdag (CON/2003/3), Švédsko, 5. 3. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/03/2003
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 5. prosince 2002 o ročních účetních uzávěrkách ECB (ECB/2002/11), Úř. věst. L 58, 3. 3. 2003, s. 38.
03/03/2003
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 5. prosince 2002 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2002/10), Úř. věst. L 58, 3. 3. 2003, s. 1.
28/02/2003
Stanovisko k nahrazení zákona o finančním podnikání a k zákonu o hypotečních úvěrech a hypotečních zástavních listech  (CON/2003/2), Dánsko, 28. 2. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2003
Stanovisko ke změně pravidel vykazování údajů platební bilance (CON/2003/1), Nizozemsko, 17. 1. 2003.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language