Menu

BĊE/2003/5

  1. Linja ta’ Gwida tal-BĊE ta’ l-20 ta’ Marzu, 2003 dwar l-infurzar ta’ miżuri kontra r-riproduzzjonijiet tal-karti tal-flus ta’ l-euro irregolari u dwar il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus ta’ l-euro (BĊE/2003/5), ĠU L 78, 25.3.2003, pġ. 20.

    Aktar tagħrif

       
      Tirrevoka l-Artikoli 1, 2 u 4 tal-Linja ta' Gwida BĊE/1999/3.