ECB/2003/5

  1. ECB Pamatnostādne (2003. gada 20. marts) par pasākumu īstenošanu, lai novērstu euro banknošu neatļautu atveidošanu, un par euro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2003/5), OV L 78, 25.3.2003, 20. lpp..

    Papildus informācija

       
      Atceļ 1., 2. un 4. pantu Pamatnostādnē ECB/1999/3.