Menu

ECB/2003/5

  1. 2003 m. kovo 20 d. ECB gairės dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos (ECB/2003/5), OL L 78, 2003 3 25, p. 20.

    Papildoma informacija

       
      Panaikina Gairių ECB/1999/3 1, 2 ir 4 straipsnius