EKP/2003/5

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2003, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan (EKP/2003/5), EUVL L 78, 25.3.2003, s. 20.

    Lisätietoja

       
      Kumoaa suuntaviivojen EKP/1999/3 1, 2 ja 4 artiklan.