ECB/2003/5

  1. Obecné zásady ECB ze dne 20. března 2003 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (ECB/2003/5), Úř. věst. L 78, 25. 3. 2003, s. 20.

    Dodatečné informace

       
      Zrušují se články 1, 2 a 4 obecných zásad ECB/1999/3