EKP/2003/12

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 23 päivänä lokakuuta 2003, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 31.3 artiklan perusteella rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamia toimia varten (EKP/2003/12), EUVL L 283, 31.10.2003, s. 81.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 31.3 artiklan perusteella rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamia toimia varten (EKP/2001/9), EYVL L 276, 19.10.2001, s. 21.