ECB/2003/9

 1. ECB:s förordning av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9), EUT L 250, 2.10.2003, s. 10.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 av den 1 december 1998 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15), EGT L 356, 30.12.1998, s. 1.
  2. ECB:s förordning (EG) nr 1921/2000 av den 31 augusti 2000 om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15) och om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), EGT L 229, 9.9.2000, s. 34.
   1. Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 1921/2000 av den 31 augusti 2000 om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15) och om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16), EGT L 242, 27.9.2000, s. 18.
   2. ECB:s förordning (EG) nr 690/2002 av den 18 april 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2818/98 (ECB/1998/15) angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2002/3), EGT L 106, 23.4.2002, s. 9.
   3. Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 690/2002 av den 18 april 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2818/98 (ECB/1998/15) angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2002/3), EGT L 131, 16.5.2002, s. 31.