Menu

ECB/2003/9

 1. Verordening (EG) nr. 1745/2003 van de ECB van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9), PB L 250 van 2.10.2003, blz. 10.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) Nr. 2818/98 van de ECB van 1 december 1998 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15), PB L 356 van 30.12.1998, blz. 1.
  2. Verordening (EG) Nr. 1921/2000 van de ECB van 31 augustus 2000 houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2818/98 van de ECB inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15) en houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2819/98 van de ECB met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), PB L 229 van 9.9.2000, blz. 34.
   1. Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1921/2000 van de ECB van 31 augustus 2000 houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2818/98 van de ECB inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15) en houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2819/98 van de Europese Centrale Bank met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), PB L 242 van 27.9.2000, blz. 18.
   2. Verordening (EG) Nr. 690/2002 van de ECB van 18 april 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2818/98 (ECB/1998/15) inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2002/3), PB L 106 van 23.4.2002, blz. 9.
   3. Rectificatie van Verordening (EG) nr. 690/2002 van de ECB van 18 april 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2818/98 (ECB/1998/15) inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2002/3), PB L 131 van 16.5.2002, blz. 31.