Menu

ECB/2003/9

 1. ECB's forordning af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9), EUT L 250 af 2.10.2003, s. 10.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) nr. 2818/98 af 1. december 1998 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15), EFT L 356 af 30.12.1998, s. 1.
  2. ECB's forordning (EF) nr. 1921/2000 af 31. august 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) og om ændring af forordning (EF) nr. 2819/98 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), EFT L 229 af 9.9.2000, s. 34.
   1. Berigtigelse til ECB's forordning (EF) nr. 1921/2000 af 31. august 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) og om ændring af forordning (EF) nr. 2819/98 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), EFT L 242 af 27.9.2000, s. 18.
   2. ECB's forordning (EF) nr. 690/2002 af 18. april 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 (ECB/1998/15) om anvendelse af mindstereserver (ECB/2002/3), EFT L 106 af 23.4.2002, s. 9.
   3. Berigtigelse til ECB's forordning (EF) nr. 690/2002 af 18. april 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 (ECB/1998/15) om anvendelse af mindstereserver (ECB/2002/3), EFT L 131 af 16.5.2002, s. 31.