CON/2003/26

  1. Atzinums par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un tiešajām ārvalstu investīcijām (CON/2003/26), OV C 296, 6.12.2003, 5. lpp.,