CON/2003/20

  1. Nuomonė dėl Sutarties dėl Europos Konstitucijos priėmimo projekto (CON/2003/20), OL C 229, 2003 9 25, p. 7.