CON/2003/20

  1. Lausunto ehdotuksesta sopimukseksi Euroopan perustuslaista (CON/2003/20), EUVL C 229, 25.9.2003, s. 7.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista (CONV 850/03)