CON/2003/18

  1. Opinia w sprawie rekomendacji w odniesieniu do Porozumienia monetarnego pomiędzy Republiką Włoską, występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Stolicą Apostolską, występującą w imieniu Państwa Watykan (CON/2003/18), Dz.U. C 212 z 6.9.2003, str. 10,